NamABank có tân chủ tịch

TP - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 tại TP Hồ Chí Minh.

Tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam A Bank - ông Nguyễn Quốc Toàn.
Tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam A Bank - ông Nguyễn Quốc Toàn.

Năm 2015, tình hình kinh doanh của Nam A Bank đạt được những kết quả khả quan: lợi nhuận trước thuế hoàn thành 105% kế hoạch năm 2015; Tổng số nợ xấu Nam A Bank đến cuối năm 2015 còn 189 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, chiếm 0,9% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, nhóm nợ có khả năng mất vốn được cải thiện rõ rệt khi giảm 54%.

Tại ĐHCĐ, Hội đồng Quản trị đã thống nhất đề ra kế hoạch 2016 lợi nhuận đạt 300 tỷ, tổng tài sản 40.000 tỷ, huy động vốn 28.500 tỷ, cho vay 25.000 tỷ, tỷ lệ nợ xấu <3%. Ông Nguyễn Quốc Toàn đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam A Bank.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá