Nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ ngành BHXH

TP - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định số 1084/QĐ-BHXH về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (CCVC) ngành BHXH giai đoạn 2017- 2020.

Hoạt động này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công việc, giúp CCVC trong Ngành có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ tập trung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, tin học, ngoại ngữ. Phấn đấu bảo đảm hằng năm ít nhất 80% công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá