Nâng cao năng lực quản lý, đầu tư quỹ hưu trí tại Việt Nam

TP - BHXH Việt Nam vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về kết quả sơ bộ khảo sát đầu tư, tính toán, dự báo Quỹ Hưu trí và thảo luận triển khai chi tiết Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quản lý, đầu tư quỹ hưu trí cho BHXH Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương chủ trì buổi họp. Cùng tham dự còn có các chuyên gia cao cấp của WB như: ông William Price - Chuyên gia tài chính và ông Mitchell Wiener - Chuyên gia chính sách ASXH…
Tại cuộc họp, đoàn chuyên gia của WB đã đánh giá sơ bộ kết quả của Dự án về khảo sát tính toán, dự báo quỹ hưu trí; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với BHXH Việt Nam về chiến lược đầu tư và quản trị, kinh nghiệm bảo đảm tính bền vững trong kế hoạch đầu tư; xây dựng tổ chức đầu tư, quản lý ngân quỹ và xây dựng các phương án cải tiến, kinh nghiệm từ dự án đầu tư Quỹ Hưu trí của Canada.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng