NCB đặt kế hoạch 171 tỷ đồng lợi nhuận

TP - Ngày 26/4/2016, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2016, thông qua kế hoạch lợi nhuận 171 tỷ đồng trong năm 2016 với định hướng chiến lược phát triển “đột phá để khác biệt”.

Đến 31/12/2015, NCB có quy mô tổng tài sản vượt mức 48.000 tỷ đồng, tăng 31% so với 2014 và vượt 7% kế hoạch 2015. 

Quy mô huy động và cho vay của ngân hàng đều tăng trưởng khả quan, cụ thể: Tổng huy động, tài trợ, ủy thác và phát hành giấy tờ có giá tăng 34%, hoàn thành 108% kế hoạch; Tổng dư nợ cho vay khách hàng; tiền gửi và cho vay TCTD khác  hoàn thành 111% so với kế hoạch và tăng 14% so với năm trước; Doanh thu từ phí dịch vụ và bảo lãnh tăng trưởng mạnh vượt 129% so với năm 2014; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 111 tỷ đồng tăng 88% so với năm 2014. Đến 31/12/2015, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2.15%. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá