Ngân hàng TMCP Quân đội tăng vốn lên 17.127 tỷ đồng

TP - Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được tăng vốn điều lệ từ 16.311 tỷ đồng lên 17.127 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng Quản trị MB thông qua.

Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. 

Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng