Ngành BHXH đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính

TP - Trong tháng 5 và 6/2017, toàn ngành BHXH tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giám định BHYT điện tử và cấp mã định danh cho người tham gia BHYT.

Toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 36a/NQ-CP; đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP, Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá