Ngành BHXH triển khai ứng dụng phần mềm quản lý CBCCVC

TP - Tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và tập huấn công tác tổ chức cán bộ (TCCB) do BHXH Việt Nam tổ chức tại TP.HCM (trong 2 ngày 27-28/11), lãnh đạo và chuyên viên đặc trách công tác TCCB và CNTT thuộc BHXH 63 tỉnh/thành đã được tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Công ty Tecapro đã trực tiếp hướng dẫn các đại biểu sử dụng phần mềm, nhằm quản lý tập trung thông tin CBCCVC của tất cả các đơn vị trên toàn hệ thống BHXH.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng