Nhiệt điện Cao Ngạn: Nỗ lực cho mục tiêu sản xuất 720 triệu kWh điện

Với tiền đề vững chắc là những kết quả đáng ghi nhận đã đạt được trong năm qua, năm 2016, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đặt mục tiêu phấn đấu sản xuất 720 triệu kWh điện, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 30 tỷ đồng và đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động với tiền lương bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng.

Nhiệt điện Cao Ngạn: Nỗ lực cho mục tiêu sản xuất 720 triệu kWh điện

Tập trung mua sắm các thiết bị phục vụ sản xuất điện và đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên lao động của Công ty. Đồng thời, việc quan trọng là năm nay, Công ty sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong hoạt động thị trường phát điện cạnh tranh; đẩy mạnh triển khai nghiên cứu thị trường bán buôn điện để có thể chủ động tiếp cận thị trường. 

Do đó, ngay từ những tháng đầu, quý đầu, các phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi được phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực, rộng khắp từ các phòng ban, các phân xưởng, các tổ đội sản xuất trong Công ty.

Cụ thể hơn, theo như trao đổi của Lãnh đạo Công ty, phương hướng trọng tâm Nhiệt điện Cao Ngạn đặt ra trong năm 2016 là duy trì nhà máy vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ quy trình quy phạm, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn nặng, nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao. Đảm bảo sản xuất kinh doanh gắn liền với việc cải thiện môi trường nói chung và môi trường lao động nói riêng, chú ý cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để quản trị tốt chi phí, trong đó tập trung áp dụng các giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Theo Vinacomin

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng