Nâng cao năng lực quản trị ngành điện:

Nhiều giải pháp quyết liệt

TP - Năm 2016 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định là năm tập trung nhiều giải pháp mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động nhằm nâng cao năng lực quản trị của các đơn vị thành viên cũng như của tập đoàn.

Nhiều giải pháp quyết liệt

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, năm 2016, xác định nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp chính là nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, EVNHANOI đã có nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt trên mọi lĩnh vực hoạt động. Trong đó, Tổng công ty đặc biệt chú trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tăng năng suất lao động.

Cụ thể, năm 2016, EVN HANOI sẽ tiếp tục ứng dụng CNTT trong  hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng. Điển hình như bắt đầu thực hiện sửa chữa, đấu nối điện hotline trên lưới 22kV trung tính trực tiếp nối đất (đối với các công trình thiết bị đã trang bị các phụ kiện hotline); mô hình trạm 110 kV không người trực; triển khai công nghệ vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao không cắt điện đối với lưới điện 110 kV... Đặc biệt, trong năm 2016, EVNHANOI chính thức áp dụng rộng rãi chữ ký số trong cấp điện, nhằm giảm bớt thời gian đi lại trình duyệt nội bộ, thời gian đi lại của khách hàng và lưu vết giám sát trong các khâu dịch vụ; triển khai công tác khảo sát cấp điện bằng máy tính bảng.

Theo số liệu tổng hợp của EVN Hà Nội, trong năm 2015 thời gian giải quyết cấp điện trung bình cho khách hàng qua trạm chuyên dùng đối với công việc thuộc trách nhiệm của ngành điện ước tính là khoảng 7,87 ngày giảm 2 ngày so với quy định của Tập đoàn (10 ngày).


Lãnh đạo EVN Hà Nội 

cho biết

Trong lĩnh vực quản lý, Tổng công ty cũng sẽ phân cấp cho các công ty điện lực chủ động hoàn toàn cấp điện cho khách hàng trung áp; tiếp tục rà soát, sửa đổi lại hệ thống quy trình liên quan đến đầu tư cấp điện theo hướng đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính... Định kỳ hàng quý, Tổng công ty sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả giải quyết khâu dịch vụ khách hàng, từ đó, nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề còn tồn tại hoặc phát sinh.

“Trong năm 2016, EVNHANOI sẽ xây dựng quy chế trả lương 3P theo vị trí công việc, năng lực cá nhân và hiệu quả công việc dựa trên kết quả đánh giá KPI (Chỉ số đánh giá thực hiện công việc) hàng tháng/ quý/ năm. Việc đánh giá, khen thưởng cũng được thực hiện theo chỉ số này, từ đó tạo điều kiện để người lao động xây dựng lộ trình thăng tiến, phát triển nghề nghiệp của bản thân”, ông Tuấn cho biết. 

Công nghệ phải đi trước một bước

Theo ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), từ năm 2015, EVN SPC đã tiến hành nhiều giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp như: Củng cố, kiện toàn  bộ máy tổ chức; sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Trên nền tảng đó, năm 2016, EVN SPC tiếp tục đẩy mạnh  việc phân cấp, phân quyền, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị cơ sở. Căn cứ vào khối lượng công việc thực tế, các đơn vị sẽ tổ chức, sắp xếp và bố trí lao động hợp lý; sử dụng lao động tiết kiệm và hạn chế việc tăng số lượng lao động. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thực hiện trên cả 3 lĩnh vực: Kỹ năng, ý thức và kỉ luật.

Ngoài ra, EVN SPC cũng triển khai 18 đề án nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, Tổng công ty sẽ tiến hành cụ thể hóa các đề án này thành các cẩm nang, để  người lao động nắm bắt, thực hiện. 

Với phương châm “công nghệ đi trước một bước”, EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp; quản lý đo ghi số liệu từ xa... Đến nay, toàn Tổng công ty đã có 1,1 triệu công tơ đo ghi từ xa, hơn 44.000 modem đo ghi từ xa tại các điểm đo ranh giới, bán điện cho các khách hàng lớn, kiểm soát được khoảng 60% tổng sản lượng điện tiêu thụ. Năm 2016, Tổng công ty sẽ cơ bản hoàn thành việc ứng dụng quản lý trên nền tảng GIS ở tất cả các công ty điện lực; thường xuyên nâng cấp các phần mềm phục vụ công tác quản lý như E-office, HRM, FMIS, CMIS...; sử dụng các thiết bị, máy móc nhằm giảm thời gian lao động như: Mở rộng dịch vụ cung cấp thẻ giao dịch ngân hàng miễn phí, áp dụng thanh toán điện tử đối với tất cả khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; giảm 20% dịch vụ bán lẻ điện năng thu lưu động thuộc điện lực quản lý so với năm 2015. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá