NT2: Lợi nhuận sau thuế Quý 3 đạt 239% so với cùng kỳ

Ngày 18/10, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) công bố Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2016. Theo đó, tính riêng Quý 3/2016, kết quả sản xuất kinh doanh của NT2 ấn tượng với lợi nhuận sau thuế là 164,7 tỷ đồng, đạt 238,6% so với Quý 3/2015 (69 tỷ đồng); doanh thu là 1.525,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý 3 năm 2016 của NT2 đạt 239% so với cùng kỳ 2015
Lợi nhuận quý 3 năm 2016 của NT2 đạt 239% so với cùng kỳ 2015

Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện NT2 phát lên lưới điện quốc gia 4,025 tỷ kWh, đạt 101% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận sau thuế là 860,1 tỷ đồng, đạt 124% so với 09 tháng đầu năm 2015. Giá khí trung bình 09 tháng đầu năm 2016 của NT2 trung bình là 3,7 USD/Triệu Btu, giá khí cùng kỳ năm 2015 là 5,46 USD/Triệu Btu.

Từ đầu năm đến nay, sản lượng điện của NT2 luôn được huy động cao theo nhu cầu điện tiêu thụ trên cả nước. NT2 bố trí ca kíp vận hành 24/24h cùng tổ thị trường điện đưa ra bản chào giá hợp lý để thu được doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho NT2.

Dự kiến 3 tháng cuối năm 2016, NT2 vận hành, phát lên lưới điện khoảng 450 triệu kWh/tháng, tương đương 1,35 tỷ kWh trong Quý 4/2016.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng