Phú Thọ nâng cao hiệu quả bộ phận “Một cửa”

TP - Trong năm 2017, BHXH tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của bộ phận “Một cửa”; đồng thời đẩy mạnh triển khai giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin; mở các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và các cơ quan, đơn vị.

Theo ông Quyền Minh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ, trong năm 2016, công tác cải cách thủ tục hành chính của BHXH tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng được đảm bảo kịp thời; chất lượng; tác phong phục vụ của đội ngũ công chức viên chức được nâng lên rõ rệt; kế hoạch cải cách hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng