Quyên góp 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân vùng lũ phía bắc

Ngày 28/6, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, cán bộ công nhân viên, người lao động của tập đoàn đã quyên góp được 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào phía bắc bị lũ lụt vừa qua.

Cán bộ, nhân viên, người lao động PVN ủng hộ đồng bào lũ lut.
Cán bộ, nhân viên, người lao động PVN ủng hộ đồng bào lũ lut.

Để góp phần chia sẻ khó khăn, mất mát về người và của với đồng bào các tỉnh gặp thiên tai, tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyên góp được 500 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến các địa phương bị thiệt hại để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai và giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bên cạnh việc quyên góp ủng hộ nhân dân các vùng gặp mưa lũ, lãnh đạo Tập đoàn kêu gọi các đoàn thể chính trị xã hội trong Tập đoàn, các đơn vị thành viên, tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Dầu khí tiếp tục chung tay, hỗ trợ nhân dân miền Bắc gặp mưa lũ bằng các hình thức khác nhau.

Đồng thời, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục có các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống một cách sớm nhất. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng