Rà soát dữ liệu để hạn chế cấp trùng thẻ BHYT

TP - Theo BHXH Việt Nam, tình trạng cấp trùng thẻ BHYT qua các năm đã giảm đáng kể. Năm 2013 số thẻ BHYT cấp trùng là 230.835; năm 2014 số thẻ BHYT cấp trùng là 160.912; năm 2015 số thẻ BHYT cấp trùng là 116.096.

Để tránh cấp trùng thẻ BHYT, hiện BHXH Việt Nam đang triển khai rà soát toàn bộ dữ liệu, đối tượng tham gia BHYT theo danh sách thống kê hộ gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và cấp số định danh cho người tham gia BHYT.

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi quy trình cấp, quản lý, sử dụng thẻ BHYT theo hướng: người tham gia BHYT chỉ được cấp một số định danh duy nhất. Khi phát hành thẻ BHYT dữ liệu cấp thẻ được rà soát trên cơ sở dữ liệu chung do BHXH Việt Nam quản lý để đảm bảo một người chỉ được cấp 1 thẻ BHYT.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng