Sửa đổi, bổ sung một số điều về BH thất nghiệp

TP -

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định 148/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Theo đó, sửa đổi, bổ sung về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm như sau: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia BH thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có)… Nghị định cũng quy định mới về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niêm; ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá