Tăng cường giám sát về sử dụng Quỹ BHXH

TP - Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa có buổi làm việc với Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH và BHXH Việt Nam nghe báo cáo và giải trình về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2016.

Buổi làm việc là cơ sở để Quốc hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2016 tại Kỳ họp thứ 3, được tổ chức vào tháng 5/2017.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc Hội - ông Bùi Sỹ Lợi cho biết, theo quy định của pháp luật, hàng năm, Chính phủ có báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH.

Trước đây, theo quy định của Luật BHXH năm 2006, chỉ giám sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ BHXH, nhưng theo Luật BHXH năm 2014 sẽ giám sát thêm tình hình thực hiện pháp luật BHXH và tình hình quản lý, sử dụng Quỹ BHXH. Đây là điểm khác so với công tác giám sát năm 2015.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng