Tập đoàn Monsanto công bố Báo cáo phát triển bền vững năm 2012

Tập đoàn Monsanto (NYSE: MON) vừa qua công bố Báo cáo phát triển bền vững năm 2012 tập trung vào cách thức tập đoàn vận hành chuỗi sản xuất kinh doanh và hợp tác với đối tác trên toàn cầu để giải quyết thách thức nuôi sống 9 tỷ người vào năm 2050.

Báo cáo bao gồm 4 chương chính: Cam kết của chúng tôi, Thực phẩm và Dinh Dưỡng, Môi trường và Cộng Đồng.

Báo cáo phát triển bền vững năm 2012 ra đời đánh dấu cột mốc 5 năm kể từ khi Tập đoàn Monsanto đưa ra cam kết đầy thách thức về một nền nông nghiệp bền vững: Đến năm 2030 tăng năng suất cây trồng trên toàn cầu lên gấp đôi với các giống cây mà Monsanto cung cấp (bông, ngô, hạt cải dầu và đậu tương), trong đó sử dụng ít hơn một phần ba các nguồn tài nguyên thiết yếu trong quá trình sản xuất (như đất, nước và năng lượng).

Song hành với đó, tập đoàn Monsanto cam kết đến năm 2020 sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân, trong đó có 5 triệu nông dân thuộc nhóm nông hộ nghèo thiếu tư liệu sản xuất.

Báo cáo phát triển bền vững năm 2012 của Monsanto được thực hiện dựa theo các tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu - GRI. GRI là hệ thống định hướng và đánh giá báo cáo bền vững giúp doanh nghiệp phân loại và thực hiện những chiến lược bền vững xuyên suốt.

Monsanto khẳng định, GRI đã xem xét và thông qua Báo cáo năm 2012 đạt cấp độ B theo tiêu chuẩn đánh giá của GRI.

Ngoài việc tuân thủ chặt chẽ các quy định của GRI, báo cáo năm 2012 của Monsanto cũng trình bày kế hoạch truyền thông năm 2012 của Tập đoàn theo tiến trình của Hiệp ước toàn cầu Liên hiệp quốc, đây là Hiệp ước lớn nhất toàn cầu về hợp tác bền vững và phát triển sáng kiến công dân. (Monsanto gia nhập Hiệp ước toàn cầu Liên hiệp quốc năm 2009).

Hỗ trợ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá