Tập trung giải phóng mặt bằng cho Khu kinh tế Dung Quất

TP - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Xuân Huế vừa quyết định thành lập Ban chỉ huy bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm tại Khu kinh tế Dung Quất nhằm tập trung thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Ban Chỉ huy gồm 18 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban chỉ huy chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng dự án tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư;

chỉ đạo các sở ngành thuộc tỉnh, chính quyền địa phương huyện Bình Sơn tổ chức triển khai có hiệu quả công tác cưỡng chế các hộ dân trong vùng quy hoạch các dự án lớn, trọng điểm tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất có hành vi cản trở thi công, không chấp hành quyết định thu hồi đất, quyết định xử lý hành chính của cơ quan có thẩm quyền;

huy động các nguồn lực tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế tại hiện trường nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ xây dựng của các dự án lớn, trọng điểm tại Dung Quất.

Trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án lớn tại KKT Dung Quất như dự án: Nhà máy lọc dầu, nhà máy luyện cán thép, khu công nghiệp nặng Doosan, nhà máy Polypropylene,... đa số người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có những hộ cố tình chây ỳ không nhận tiền đền bù, không giao mặt bằng lại được UBND tỉnh Quảng Ngãi có chính sách hỗ trợ đối với những hộ này, gây bất bình trong nhân dân địa phương.

Nhiều hộ đã di dời đến khu tái định cư nay trở về đòi hỗ trợ, cản trở công tác thi công, gây khó khăn cho các nhà đầu tư và cho chính quyền các cấp trong tỉnh.

Riêng dự án nhà máy Polypropylene, ngày 18/3, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 379/TTg-DK yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Polypropylen để kịp bàn giao cho nhà thầu EPC triển khai thi công xây dựng theo tiến độ đã cam kết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng