Tổng giám đốc BHXH Việt Nam-Nguyễn Thị Minh:

Tập trung hiện đại hoá hệ thống BHXH

Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa có buổi làm việc với lãnh đạo và các chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Arup Banerji, Giám đốc cao cấp toàn cầu Ban An sinh xã hội của WB làm Trưởng đoàn.

Thứ trưởng, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh với các chuyên gia Ngân hàng Thế giới
Thứ trưởng, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh với các chuyên gia Ngân hàng Thế giới

Theo đó, trong thời gian tới, với sự giúp đỡ của WB, ngành BHXH ViệtNam sẽ tập trung hiện đại hoá hệ thống BHXH.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh giới thiệu sơ lược về hệ thống BHXH tại Việt Nam cũng như quan điểm của Đảng, Chính phủ về thực hiện an sinh xã hội cho người dân, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo bà Minh, BHXH Việt Nam rất coi trọng và quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Trong thời gian qua, với nỗ lực rà soát, tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ, BHXH Việt Nam đã giảm được 3/4 số thủ tục hành chính.

Được biết, hiện nay, BHXH Việt Nam đang triển khai giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, giúp các đơn vị sử dụng lao động không phải đến cơ quan BHXH để thực hiện các thủ tục hành chính. Dự kiến, đến cuối năm 2015, sẽ có 90% số đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử. Các đơn vị còn lại chưa tham gia giao dịch điện tử, cơ quan BHXH sẽ thông qua dịch vụ công (bưu điện) thực hiện chuyển, nhận hồ sơ tại đơn vị sử dụng lao động.

Với quyết tâm cải cách, hiện đại hóa hệ thống BHXH, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ chính: rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung quốc gia về BHXH, cập nhật thường xuyên thông tin của hơn 90 triệu dân; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.


Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh

Cùng với đó, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện đồng thời cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp giảm giờ giao dịch của đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH xuống còn 49,5 giờ (bằng các nước ASEAN 6) vào cuối năm 2015; tiếp tục giảm xuống còn 48 giờ (bằng các nước ASEAN 4).

Ngoài việc giao dịch điện tử, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai phần mềm liên thông giữa cơ quan BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh để thực hiện giám định điện tử. Phối hợp với các cơ quan (Thuế, Hải quan, Kế hoạch - Đầu tư) để trao đổi dữ liệu giúp giảm bớt các thông tin kê khai của người dân và doanh nghiệp khi tham gia giao dịch BHXH.

“Với quyết tâm cải cách, hiện đại hóa hệ thống BHXH, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ chính: rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung quốc gia về BHXH, cập nhật thường xuyên thông tin của hơn 90 triệu dân; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại. Từ đó, hướng tới phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn; hướng tới các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế”, bà Minh nói.

Người đứng đầu ngành BHXH Việt Nam cho rằng, để việc cải cách, hiện đại hóa hệ thống BHXH đạt hiệu quả, BHXH Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và cả về tài chính của WB. BHXH Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng, quản lý hiệu quả nguồn tài chính do WB hỗ trợ.

Ông Arup Banerji, Giám đốc cao cấp toàn cầu Ban An sinh xã hội của WB chia sẻ trước những khó khăn với BHXH Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu mà Đảng, Chính phủ giao. Đặc biệt là mục tiêu về BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động. Ông Arup Banerji ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực hợp tác và quyết tâm hiện đại hóa hệ thống BHXH của BHXH Việt Nam. “WB sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ BHXH Việt Nam trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa hệ thống BHXH”, ông Arup Banerji nói.

Được biết, trong thời gian tới, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho BHXH Việt Nam trong việc rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. “BHXH Việt Nam cần xây dựng lộ trình về cải cách, hiện đại hóa hệ thống BHXH từ 3 đến 4 năm tới, minh chứng sự thành công trong tiến trình thực hiện. Trên cơ sở đó, WB sẽ xem xét giải quyết các yêu cầu hỗ trợ về tài chính”, ông Arup Banerji .

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá