Techcombank lợi nhuận trước thuế đạt 1.163 tỷ đồng

TP - Techcombank đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong quý 3 năm 2014. Theo đó, lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế của Ngân hàng đạt 1.163 tỷ đồng, tăng 55,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 98,5% mục tiêu năm 2014.

So với cuối năm 2013, tổng tài sản đạt 170.768 tỷ đồng, tăng 7,5%, tỷ lệ nợ xấu NPL giảm xuống còn 2,96 %; tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 121,733 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng từ cho vay khách hàng tăng đạt 71,489 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng tiếp tục thực hiện các bước đi lớn nhằm cải thiện rủi ro trên bảng cân đối kế toán với chính sách trích lập dự phòng thận trọng, và các tiêu chí bảo lãnh phát hành chặt chẽ, qua đó, cải thiện chất lượng tài sản.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vào thời điểm cuối tháng 9/2014 tiếp tục được duy trì trên 14,98%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NH Nhà nước, giúp Ngân hàng tiếp tục chủ động hỗ trợ đầu tư cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với nguồn tài chính vững mạnh và ổn định của mình.


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá