Than Hà Lầm: Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn

Năm qua, Công ty CP phần than Hà Lầm đã thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ được Tập đoàn đánh giá cao và khen thưởng.

Than Hà Lầm: Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn

Để đạt được kết quả tốt đẹp đó Công ty đã phát huy được sức mạnh tập thể, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhất là ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động của người lao động được nâng lên rõ rệt.

Song song với đó là các biện pháp quản lý điều hành, công tác huấn luyện và giám sát chỉ đạo của ban lãnh đạo đã đạt được hiệu quả tốt. Việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động cũng luôn được quan tâm đầu tư chú trọng. Công ty đã trang bị các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong khai thác và đào lò giúp giảm sức người và đảm bảo an toàn trong sản xuất. 

Theo đó, các mặt công tác về chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện an toàn; phòng chống cháy nổ, sự cố đều đạt kết quả tốt. Cụ thể: Năm 2014, số vụ tai nạn lao động giảm 15%, không có tai nạn chết người. Tai nạn bị thương nặng giảm 21%, số vụ vi phạm kỹ thuật an toàn giảm 15% so với năm 2013.

Phát huy kết quả này, năm 2015, Công ty, tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp an toàn một cách đồng bộ, quyết liệt nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và tình hình thực tế của Công ty. Các công tác khác như: tuyên truyền, huấn luyện an toàn, chương trình tự chủ an toàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đầu tư mới và bổ sung các thiết bị, máy móc, tăng cường kiểm tra giám sát an toàn tiếp tục được duy trì, nâng cao và thực hiện triệt để, sâu rộng hơn. 

Phấn đấu năm 2015, Than Hà Lầm sẽ giảm 20% số vụ tai nạn lao động nặng, 30% tai nạn nhẹ, không có tai nạn và sự cố nghiệm trọng; giảm số người mắc bệnh nghề nghiệp, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. 

Mới đây, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17, Công ty đã tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể CNVC-LĐ về công tác ATVSLĐ-PCCN cũng như phát động thực hành vào đầu các ca sản xuất ở các đơn vị.

Theo Vinacomin.vn

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng