DMCA.com Protection Status

Than Nam Mẫu áp dụng những sáng kiến mang hiệu quả thiết thực

Than Nam Mẫu luôn coi trọng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, hiến kế, cải tiến kỹ thuật bởi những sáng kiến được áp dụng thành công đã góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Thợ lò Than Nam Mẫu làm chủ công nghệ - Ảnh: Quốc Khương
Thợ lò Than Nam Mẫu làm chủ công nghệ - Ảnh: Quốc Khương

Hàng năm, Công ty ban hành văn bản hướng dẫn các công trường, phân xưởng, phòng đề nghị công nhận sáng kiến và đề nghị các cấp khen thưởng. Vì thế, hàng trăm sáng kiến đã được áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả cả về kinh tế và xã hội.

Các đề tài, sáng kiến không chỉ được áp dụng trong Công ty mà còn được nhân rộng trong Tập đoàn TKV; tiêu biểu là những đề tài và sáng kiến cải tiến kỹ thuật sau:

·         Sáng kiến: Đề xuất Phương án Khấu tràn phần đầu lò chợ I-8-2 tận thu triệt để tài nguyên than và đảm bảo an toàn.

Theo Sơ đồ khai thông số 514/SĐ-TNM, ngày 25/7/2015 để khai thác tiếp lò chợ I-8-2 thì cần phải thi công các diện chuẩn bị sản xuất, gồm:

Thứ nhất tiến hành đào đường lò nối mở từ gương lò chợ quay ra với chiều dài (L=20m, chống giữ bằng vì gỗ ST2, diện tích đào Sđ=6,4m2) để mở đường lò thượng tránh đá phía trước.

Thứ hai tiếp tục đào đường lò thượng tránh phay phía trước với chiều dài L=110m, chống chống giữ bằng vì gỗ ST2, diện tích đào Sđ=6,4m2 (để loại bỏ những vùng vỉa mỏng, vỉa võng).

Trên cơ sở tình trạng địa chất thực tế gương thi công của lò nối mở từ gương lò chợ quay ra và cúp thăm dò, các tác giả đã đề xuất khai thác tiếp lò chợ I-8-2 mà không phải đào lò thượng tránh đá phía trước giai đoạn 2 với chiều dài L=60m vẫn đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Tính mới của sáng kiến: Đề xuất khấu tràn hợp lý đầu lò chợ I-8-2 không cần phải đào lò thượng tránh đá phía trước.

Hiệu quả kinh tế: Giá trị làm lợi mang lại: 598.850.000 đồng.

·         Sáng kiếnĐề xuất phương án đào tiếp lò thượng khai thác V6 mức +130/+145 tuyến IIA đến tuyến I.

Nội dung sáng kiến: Theo biện pháp ban đầu lò chợ V6 mức +130/+145 tuyến IIA đến tuyến I sẽ lắp đặt tại lò thượng khai thác V6 lớp trụ tổng số 32 giá khung. Sau khi nghiên cứu thực tế hiện trường khu vực, tác giả đã đề xuất phương án đào tiếp lò thượng khai thác V6 mức +130/+145 tuyến IIA đến tuyến I. Lò thượng khai thác V6 mức +130/+145 được thi công tiếp lên lò phân tầng mức +150, sau đó đào lò họng sáo và lò song song đầu mức +140/+145 để lắp giá khung kéo dài lò chợ từ mức +140/+145 tận thu triệt để trụ than còn lại. Tổng số giá khung lắp kéo dài thêm 15 giá khung và khấu tận thu thêm được 11.128 tấn than.

Tính mới của sáng kiến: Đã đề xuất phương án đào thêm lò thượng khai thác, lò song song đầu và họng sáo V6 mức +140/+145 hợp lý để lắp giá kéo dài lò chợ tận thu triệt để tài nguyên than, khấu thêm được 11.128 tấn than. 

 Hiệu quả kinh tế:  Giá trị làm lợi mang lại 434.880.000 đồng.

·         Sáng kiến: Đề xuất phương án lắp đặt giá khung di động cùng với công tác thu hồi dàn chống VINAALTA tại lò chợ cơ giới hóa số 3.

Nội dung sáng kiến: Theo kế hoạch ban đầu, để tận thu triệt để phần trụ than còn lại khi lò chợ cơ giới hóa dừng khấu thu hồi dàn chống VINAALTA. Để khấu phần than còn lại cần thiết phải lắp đặt giá khung với hiện trạng lò chợ sau khi thu hồi dàn chống phải xếp cũi lợn gia cố, tiết diện lò còn lại không đảm bảo để lắp đặt giá nên phải tiến hành đào lò thượng khai thác men theo lò chợ cũ và phải khấu mở rộng lò thượng khai thác phục vụ cho công tác lắp đặt giá. Sau khi xem xét thực tế hiện trường thu hồi dàn chống tại lò chợ cơ giới hóa số 3, các tác giả đã đề xuất phương án lắp đặt giá khung di động cùng với công tác thu hồi dàn chống VINAALTA. Theo phương án này thì khi thu lò chợ cơ giới hóa thu hồi được 2 dàn chống thì tiến hành lắp 2 đến 3 giá khung. Công việc được tiến hành nối tiếp nhau cho đến khi thu hồi hết toàn bộ dàn chống trong lò chợ thì công tác lắp đặt giá khung di động cũng đã hoàn thiện. Như vậy sẽ không phải đào chống lò thượng khai thác, không phải khấu mở rộng, không phải xếp cũi lợn sau khi thu dàn chống, đảm bảo công tác thu hồi dàn chống, công tác lắp đặt giá khung và đưa lò chợ vào hoạt động sớm hơn.    

Tính mới của sáng kiến: Đề xuất phương án này đã đem lại hiệu quả kinh tế, giảm chi phí vật tư, chi phí mét lò đào mới, rút ngắn thời gian đưa lò chợ giá khung vào hoạt động.

Hiệu quả kinh tế: Giá trị làm lợi mang lại: 563.000.000 đồng.

·         Sáng kiếnĐào lò thăm dò lò họng sáo và song song chân lò chợ I-7-2 kéo dài chiều dài khai thác lò chợ thêm 65 mét đường phương.

 Nội dung sáng kiến: Từ tháng 04/2016 đến tháng 8/2017, lò chợ I-7-2 (vỉa 7, mức +10/+20) chống giữ bằng giá khung di động GK1600/1.6/2.4-HT hạ trần than nóc, chiều dầy vỉa Mv=6,5-:-7,0m. Theo điều kiện địa chất ban đầu, vỉa than khu vực phía trước IK90 lò DVTG LC I-7-2 có xu hướng đảo phương vị đường phương, như vậy lò chợ sẽ dừng khấu tại IK90 lò DVTG LC I-7-2. Phần than còn lại dự kiến đào các lò thượng vận tải để khấu buồng tận thu triệt để tài nguyên.

Sau khi nghiên cứu toàn bộ tài liệu của các khu vực đường lò lân cận kết hợp kiểm tra hiện trường để cập nhật bổ sung các hiện trạng, các tác giả đề xuất thi công tiếp tục thăm dò lò song song chân LC I-7-2.

Sau khi thi công các lò Họng sáo và song song chân LC I-7-2 mức +20/+35, chúng tôi tiếp tục cập nhật bổ sung các tài liệu địa chất của khu vực vỉa 7 khu vực IK25-:-IK50 lò DVTG và đưa ra đánh giá: Tại khu vực IK25-:-50 lò DVTG vỉa than có xu hướng đảo đường phương, tuy nhiên điều kiện vẫn đáp ứng được các thông số kỹ thuật của công nghệ khai thác bằng Giá khung di dộng GK1600/1.6/2.4-HT. Như vậy lò chợ I-7-2 tiếp tục khai thác được thêm 65m đường phương, lò chợ phải cắt ngắn hướng dốc thêm 20 giá.

Hiệu quả kinh tế: Giá trị làm lợi mang lại: 177.904.627 đồng

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng