Than Nam Mẫu: Tiếp tục tiết giảm chi phí sản xuất hợp lý

Năm 2015 và quý I/2016, Công ty than Nam Mẫu đã đổi mới căn bản trong công tác chỉ đạo quản lý, điều hành sản xuất, trong đó nổi bật là việc tiết giảm chi phí sản xuất hợp lý và hướng mạnh về các hoạt động sản xuất tại công trường.

Than Nam Mẫu: Tiếp tục tiết giảm chi phí sản xuất hợp lý

Than Nam Mẫu đã lần đầu tiên tổ chức khoán chi phí cho cả khối gián tiếp và trực tiếp. Trong đó toàn bộ chi phí văn phòng phẩm đều được khoán cho các đơn vị trực thuộc một cách chặt chẽ, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và đặc thù của từng đơn vị. Khối sản xuất cũng được hoạch định lại chi phí sử dụng vật tư, trong đó Công ty đóng cửa toàn bộ hệ thống kho lưu của 30 phân xưởng trực thuộc, chỉ vận hành một kho lưu chung của toàn Công ty.

Việc này đã giúp cho các phân xưởng giảm được nhân lực và chi phí trông coi kho lưu, đồng thời Công ty có thể kiểm soát chặt chẽ và tận dụng triệt để các vật tư lưu kho, giảm tình trạng tồn đọng vật tư không cần thiết. Riêng bộ phận phục vụ kho lưu của Công ty, sau khi tiếp nhận vật tư kho lưu của 30 đơn vị phân xưởng trực thuộc đã được bố trí nhân lực và xây dựng cơ chế hoạt động rõ ràng, trong đó kho mở cửa 24/24h và luôn luân chuyển nhanh chóng các vật tư cần thiết cho các đơn vị cần dùng… 

Chính bởi vậy nên công tác tiết giảm chi phí của Công ty Than Nam Mẫu năm 2015 vừa qua được đánh giá hiệu quả, vượt đến trên 6% so với hạn mức với tổng số tiền tiết giảm lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong đó riêng việc đóng cửa các kho lưu tại phân xưởng đã giúp Công ty tiết giảm đến trên 30 tỷ đồng.

Theo Vinacomin

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng