Thành tựu của chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh-nước sạch nông thôn

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (RB-SupRSWS) hỗ trợ từ năm 2016 – 2020. Đến nay, chương trình đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận tại nhiều tỉnh thành.

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (RB-SupRSWS) được triển khai thực hiện giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe một cách tốt hơn
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (RB-SupRSWS) được triển khai thực hiện giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe một cách tốt hơn

Chương trình được thực hiện gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1. Cấp nước nông thôn; Hợp phần 2.  Vệ sinh nông thôn và Hợp phần 3. nâng cao năng lực truyền thông, giám sát, đánh giá. Sau 2 năm triển khai thực hiện, tại nhiều địa phương đã có được những thành tựu, kết quả đáng ghi nhận.

Tại Bắc Giang, đã xây dựng mới 14 công trình nhà vệ sinh cho 14 trạm y tế của 6 huyện. Nam 2017, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa và Yên Thế kiểm tra đánh giá tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh tại 63 thôn của 21 xã tham gia chương trình, kết quả đạt 54% số thôn có tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Tại tỉnh Đắk Lắk kết quả thu được trên 3 hợp phần của chương trình thu được như sau: lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư 11 công trình cấp nước tập trung; đã xây mới, cải tạo 889 nhà tiêu hợp vệ sinh; nâng cấp, sửa chữa, xây mới 8 công trình vệ sinh cho các trạm Y tế cấp xã.

Tại Lai Châu, đã phê duyệt 4 công trình cấp nước khởi công năm 2017 với 1400 đầu nối. Thực hiện vệ sinh toàn xã tại 5 xã, rà soát, xây dựng 7 công trình vệ sinh, cải tạo đầu tư 15 điểm rửa tay với xà phòng, phục vụ 15 trường thuộc 5 xã. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ xây dựng mới nhà tiêu hợp vệ sinh cho 600 hộ gia đình thuộc 7 xã.

Với những tín hiệu tích cực từ kết quả, thành tựu của chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (RB-SupRSWS) trong tương lai không xa bộ mặt nông thôn tại 21 tỉnh tham gia chương trình sẽ được cải thiện một cách đáng kể về mọi mặt.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá