Thắp lên những điển hình tiên tiến

Ngày 21/5, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến khối cơ quan BHXH Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Ngành tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội đồng thi đua Ngành BHXH phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội đồng thi đua Ngành BHXH phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014 của Ngành nói chung và của Cơ quan BHXH Việt Nam nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, to lớn, đáng khích lệ và đóng góp tích cực, quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Cơ quan và của Ngành. Hội nghị lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được; xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại và các giải pháp khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Cơ quan trong thời gian tới.

Theo bà Minh, đây cũng là dịp để tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trong Cơ quan; trao đổi những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của cơ quan, của Ngành ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Cơ quan và của Ngành.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2014, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho biết, trong giai đoạn 2010-2014 nền kinh tế - xã hội của đất nước đã có sự chuyển biến tích cực nhưng còn nhiều khó khăn nhất là lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm..., ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Với tinh thần đổi mới, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước cùng sự đoàn kết, khắc phục khó khăn, các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ được giao đã nỗ lực, chủ động, tích cực, nêu cao ý thức trách nhiệm, tham mưu đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo ông Khương, cùng với việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Ngành trong giai đoạn 2010-2014 đã có nhiều đổi mới như: quy định tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng rõ ràng; xây dựng tiêu chí xác định, đánh giá thành tích công trạng cụ thể; quy trình, tỷ lệ bình xét và thủ tục lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định phân cấp xét duyệt của Ngành đã được các đơn vị chú trọng quan tâm và thực hiện tốt. Công tác khen thưởng của các đơn vị, cơ quan  được đổi mới, chất lượng khen thưởng được nâng cao đã hạn chế được tình trạng khen thưởng không đúng, khen thưởng tràn lan, khen thưởng không kịp thời. Việc quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực thi công vụ, đẩy mạnh khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã có tác dụng khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân người lao động tích cực, sáng tạo trong công tác lập nhiều thành tích hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thắp lên những điển hình tiên tiến - ảnh 1

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao tặng 2 Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban THCS BHXH và Ban Tài chính - Kế toán đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

Với kết quả thực hiện phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong 5 năm qua nhiều tập thể, cá nhân thuộc cơ quan BHXH Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Ngành ghi nhận thành tích và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, cụ thể: 47 Huân chương Lao động các hạng; 42 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 08 Cờ thi đua của Chính phủ; 01 Thầy thuốc nhân dân; 03 Thầy thuốc ưu tú...
 

Cũng tại Hội nghị, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã trao tặng 02 Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban THCS BHXH và Ban Tài chính - Kế toán đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014. Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng đã trao cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014 cho 11 tập thể, đồng thời trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành cho 11 cá nhân.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá