Thêm 2 doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên

TP - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký 02 quyết định số 952/QDD- TCHQ và 953/QDD- TCHQ công nhận thêm 2 doanh nghiệp ưu tiên. 2 doanh nghiệp được công nhận ưu tiên đợt này là Công ty TNHH Intel Products VN( Khu công nghệ cao TPHCM) và công ty TNHH Nokia VN ( Từ Sơn Bắc Ninh).

> Hải quan Hà Nội xử lý vướng trong thủ tục hải quan điện tử

Các công ty này được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 63/2011/TT- BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài Chính về áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện và thông tư số 105/2011/TT- BTC ngày 12/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2011- BTC.

Công ty Công ty TNHH Intel Products và công ty TNHH Nokia VN được áp dụng các chế độ ưu tiên quy định tại Chương IV Thông từ 63/2011/TT- BTC và có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 24 Thông tư số 63/2011/TT- BTC và các quy định liên quan của pháp luật.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày quyết định. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá lại để xem xét gia hạn áp dụng chế đô ưu tiên đối với công ty. Được biết trước đó Tổng cục Hải quan đã tổ chức 2 đợt cấp chứng nhận DN ưu tiên cho 12 DN. Như vậy tính đến này đã có tổng số 14 DN được Tổng cục Hải quan công nhận là DN ưu tiên.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá