Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng

Căn cứ Quyết định số 2516-QĐ/VPTW ngày 26/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thanh lý, ghi giảm, xuất hủy tài sản, công cụ, dụng cụ; Căn cứ Quyết định số 311-QĐ/CQTTV ngày 10/7/2018 của Cục Quản trị - Tài vụ về việc phê duyệt giá gói thầu, giá bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ; Căn cứ Quyết định số 312-QĐ/CQTTV ngày 10/7/2018 về việc phê duyệt hồ sơ bán đấu giá tài sản thanh lý gói thầu: Tài sản, công cụ dụng cụ hỏng; Hội đồng thanh lý xuất hủy tài sản, công cụ dụng cụ xin thông báo đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý như sau:

Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng

1.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian đấu giá: 9 giờ 00 thứ sáu ngày 31/7/2018.

- Địa điểm: Phòng họp Cục Quản trị - Tài vụ, tầng 2, Nhà C, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Tài sản, công cụ dụng cụ  (chi tiết phụ lục số 01 đính kèm)

- Nơi có tài sản đấu giá: Tại Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

3. Giá khởi điểm của gói thầu và tiền đặt trước

- Giá khởi điểm của gói thầu: 28.246.000 đồng  (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng (giá trên đã bao gồm cả VAT), người mua chịu trách nhiệm tháo dỡ và thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp tài sản.

- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (trong giờ hành chính) tại phòng Tài vụ, Cục Quản trị - Tài vụ.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: Phiếu thu tiền đặt trước ; Phiếu đăng ký  tham gia mua tài sản (theo mẫu do Cục Quản trị- Tài vụ phát hành).

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký tham gia mua tài sản: Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (trong giờ hành chính).

Cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua tài sản thanh lý có thể đăng ký và nhận hồ sơ hướng dẫn đấu giá thanh lý tài sản tại phòng Tài vụ, Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Trung ương Đảng.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đăng ký và đấu giá tài sản thanh lý.

5.1- Phát hành hồ sơ:

- Thời gian phát hành: Từ 9 giờ 00 thứ hai ngày 23/7/2018 đến 8 giờ 30 phút thứ sáu ngày 31/7/2018.

- Địa điểm phát hành: Phòng Tài vụ, Cục Quản trị - Tài vụ, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

- Liên hệ:     Đ/c Lê Hồng Minh  Điện thoại: 080 45242; 0904318266

                   Đ/c Nguyễn Thị Vân Điện thoại : 080 45841; 0979342670

5.2- Thời gian, địa điểm xem tài sản thanh lý:

- Thời gian xem tài sản: Từ 9 giờ 00 ngày 23/7/2018 đến 8h 30 ngày 31/7/2018 (trong giờ hành chính).

  Liên hệ : Đ/c Trương Văn Thành. Điện thoại: 08045990; 0912289079

                 Đ/c Lê Diệu Ly               Điện thoại: 08045057;  0912823225

- Địa điểm xem tài sản: Kho Quản trị - Số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý thì phải trực tiếp tham gia đấu giá, không chấp nhận trường hợp đấu giá, xem và mua hàng thay cho nhiều người.

Hội đồng thanh lý tài sản xin báo các đơn vị biết và thông báo đến cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu mua tham gia đấu giá.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

                                        kiêm

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Nguyễn Ngọc Thất
 Dưới đây là danh mục chi tiết gói thầu thanh lý:
Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng - ảnh 1  
Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng - ảnh 2  
Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng - ảnh 3  
Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng - ảnh 4  
Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng - ảnh 5  
Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng - ảnh 6  
Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng - ảnh 7  
Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng - ảnh 8  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng