Thông báo kết quả kiểm toán Sabeco

TPO - Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị truy thu 'ông lớn' ngành bia gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước, tương ứng tỷ lệ vốn nhà nước của Sabeco tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 89,59%.

Khoản lợi nhuận chưa phân phối của Sabeco năm 2016 trở về trước bị đề nghị truy thu, nộp ngân sách Nhà nước.
Khoản lợi nhuận chưa phân phối của Sabeco năm 2016 trở về trước bị đề nghị truy thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký văn bản thông báo kết quả kiểm toán gửi Bộ Công Thương về kết luận kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 tại Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Nội dung đầu tiên được nhắc đến là việc thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl. Trên cơ sở kết quả thẩm định giá, công ty mẹ xác định giá khởi điểm là 13.247 đồng/ cổ phần, giá trúng đấu giá là 13.347 đồng/ cổ phần. Tuy nhiên, theo KTNN, việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Sabeco Pearl còn sai sót, hạn chế.

Điển hình như trong phương pháp so sánh, việc điều chỉnh các yếu tố khác biệt không trên cơ sở chứng cứ thị trường, là không đúng hướng dẫn Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Hay đối với phương pháp thặng dư, đã sử dụng tỷ suất chiết khấu để quy dòng tiền trong tương lai về giá trị hiện tại là 13,69%, trong khi tại thời điểm năm 2016, trên địa bàn TP HCM, tỷ suất chiết khấu do Hội đồng thẩm định giá đất TP và các đơn vị tư vấn thẩm định xác định cho các dự án BĐS là 11%. Do đó đã làm giảm đáng kể giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm.

Liên quan đến việc chia cổ tức để nộp NSNN trước khi thoái vốn, theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau phân phối tại ngày 31/12/2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỷ đồng. Công ty mẹ đã phân phối tiếp gần 76 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý I/2017. Lợi nhuận còn lại của Sabeco các năm từ 2016 trở về trước hơn 2.700 tỷ đồng. KTNN đã kiến nghị nộp NSNN gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước, tương ứng tỷ lệ vốn nhà nước của Sabeco tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 89,59%.

Đối với lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016, đại diện vốn tại Sabeco chưa có đề xuất và Bộ Công Thương chưa có chủ trương phân phối tiếp để chia cổ tức sau khi Bộ Công Thương quyết định chi trả cổ tức năm 2016 bằng 30% vốn điều lệ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng