Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

In Vietnamese:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

In Vietnamese:

Công ty TNHH Scan Global Logistics Việt Nam, giấy chứng nhận đầu tư số 411022000675, cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28 tháng 5 năm 2012, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty:

Ông: KASPER SVANE KRISTENSEN - Chức danh: Tổng Giám đốc.

In English:

Scan Global Logistics (Vietnam) Ltd, Investment Certificate No. 411022000675, issued in HCMC on 28 May 2012, announces on amendment of business registration contents as follows:

Current legal representative of the Company:

Mr. KASPER SVANE KRISTENSEN – Title: General Director

Quảng cáo

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá