Thông báo Về việc bán đấu giá thanh lý tài sản

Cục quản trị A thông báo về việc bán đấu giá thanh lý tài sản

- Căn cứ Quyết định số 1935-QĐ/VPTW ngày 09/11/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Cục Quản trị A;

- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Quyết định số 136-QĐ/CQTA, ngày 16/4/2019 của Cục Quản trị A về việc thanh lý tài sản;

- Căn cứ Quyết định số 217 - QĐ/CQTTV ngày 10/6/2019 của Cục Quản trị A về việc phê duyệt giá gói thầu, giá bán thanh lý tài sản;         

- Căn cứ Quyết định số 218 - QĐ/CQTTV ngày 11/6/2019 của Cục Quản trị A về việc phê duyệt hồ sơ bán đấu giá tài sản thanh lý gói thầu: Thanh lý tài sản Nhà Cầu lông;

 Hội đồng thanh lý tài sản xin thông báo đấu giá tài sản thanh lý như sau:

1.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian đấu giá: 9 giờ 00 phút thứ năm ngày 27/6/2019.

- Địa điểm: Phòng họp Cục Quản trị A, tầng 2, Nhà C, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Nhà Cầu lông  (chi tiết phụ lục số 01 đính kèm)

- Nơi có tài sản đấu giá: Tại Cục Quản trị A, Văn phòng Trung ương Đảng, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

3. Giá khởi điểm của gói thầu và tiền đặt trước

- Giá khởi điểm của gói thầu: 38.362.300 đồng  (Bằng chữ: Ba mươi tám  triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn ba trăm đồng (giá trên đã bao gồm cả VAT và chi phí tháo dỡ, di rời ra khỏi nơi xây dựng trong giờ hành chính), người mua chịu trách nhiệm tháo dỡ và thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp tài sản.

- Tiền đặt trước:  3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/6/2019 đến ngày 27/6/2019 (trong giờ hành chính) tại phòng Tài vụ (nội bộ), Cục Quản trị A.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: Phiếu thu tiền đặt trước ; Phiếu đăng ký  tham gia mua tài sản (theo mẫu do Cục Quản trị A phát hành).

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký tham gia mua tài sản: Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 27/6/2019 (trong giờ hành chính).

Cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua tài sản thanh lý có thể đăng ký và nhận hồ sơ đấu giá thanh lý tài sản tại phòng Tài vụ (nội bộ), Cục Quản trị A, Văn phòng Trung ương Đảng.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đăng ký và đấu giá tài sản thanh lý.

5.1- Phát hành hồ sơ:

- Thời gian phát hành: Từ 9 giờ 00 phút ngày 17/6/2019 đến 8 giờ 30 phút thứ năm ngày 27/6/2019.

- Địa điểm phát hành: Phòng Tài vụ (nội bộ), Cục Quản trị A, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

- Liên hệ:     Đ/c Lê Hồng Minh  Điện thoại: 080 45242; 0904318266

                   Đ/c Nguyễn Thị Vân Điện thoại : 080 45841; 0979342670

5.2- Thời gian, địa điểm xem tài sản thanh lý:

- Thời gian xem tài sản: Từ 9 giờ 00 phút ngày 17/6/2019 đến 8 giờ 30 phút thứ năm ngày 27/6/2019 (trong giờ hành chính).

  Liên hệ : Đ/c Trương Văn Thành. Điện thoại: 08045990; 0912289079

                 Đ/c Nguyễn Tuấn Minh Điện thoại: 080 43770; 0919883989

- Địa điểm xem tài sản:  Số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý thì phải trực tiếp tham gia đấu giá, không chấp nhận trường hợp đấu giá, xem và mua hàng thay cho nhiều người.

Hội đồng thanh lý tài sản xin báo các đơn vị biết và thông báo đến cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu mua tham gia đấu giá.

                                                                                                                PHÓ CỤC TRƯỞNG

                                                                                                                             kiêm

                                                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

                                                                                                                  Nguyễn Văn Thủy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng