Agribank:

Tiếp tục là bạn đồng hành thân thiết của nông dân

TP - “Năm 2016, nhiệm vụ đặt ra đối với Agribank hết sức nặng nề. Toàn hệ thống Agribank sẽ đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Ðảng và Nhà nước giao, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, tín dụng nông nghiệp, nông thôn”- Tổng Giám đốc Agribank ông Tiết Văn Thành chia sẻ nhân dịp đầu xuân.

Agribank luôn ưu tiên, tập trung vốn cho vay nông nghiệp nông thôn.
Agribank luôn ưu tiên, tập trung vốn cho vay nông nghiệp nông thôn.

Xử lý nợ xấu là trọng tâm tái cơ cấu

Kết thúc năm 2015, xin ông cho biết tình hình, kết quả hoạt động  kinh doanh chủ yếu của Agribank?

TGÐ Tiết Văn Thành: Năm 2015, toàn hệ thống Agribank đã đoàn kết, linh hoạt, kiên trì, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả rất tích cực trong hoạt động kinh doanh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và các mục tiêu quan trọng của Ðề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015.

Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra: huy động vốn tăng 16,5%, dư nợ tín dụng tăng trên 15%, thu dịch vụ tăng 14,6%, lợi nhuận tăng 14% so với năm trước, cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng trên 70%, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống mức dưới 3%...

“Năm 2016 và các năm tiếp theo, Agribank sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, tiếp tục là người bạn đồng hành của nông dân, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, tín dụng nông nghiệp, nông thôn”.


Ông Tiết Văn Thành, 

Tổng giám đốc Agribank

Công tác quản trị điều hành được củng cố, các mặt hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định và có chuyển biến tích cực, cơ cấu nguồn vốn và đầu tư tín dụng được chuyển dịch tích cực, chất lượng tín dụng được kiểm soát, hiệu quả kinh doanh được nâng cao, đảm bảo khả năng tài chính và thu nhập cho người lao động.

Hai năm qua (2014- 2015) được xem là thời điểm khó khăn của Agribank khi thực hiện Ðề án tái cơ cấu. Ðâu là thách thức lớn nhất Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Agribank đã vượt qua?

TGÐ Tiết Văn Thành: Xử lý nợ xấu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Ðề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng nói chung và Agribank nói riêng. Do khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vay vốn, thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều vướng mắc về quy định của pháp luật và các cơ chế, chính sách có liên quan, việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Agribank gặp rất nhiều khó khăn, thời gian xử lý kéo dài, chi phí xử lý nợ tăng cao…

Ðể thực hiện thành công phương án xử lý nợ xấu, Agribank đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý nợ và trưng tập gần 200 cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, thành lập nhiều đoàn công tác để chỉ đạo, đôn đốc các chi nhánh triển khai đồng bộ, quyết liệt với 3 nhóm giải pháp: kiểm soát, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh; xử lý, thu hồi nợ xấu; tăng trưởng dư nợ gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Kết quả, nợ xấu của Agribank từng bước được kiềm chế và giảm dần, từ cuối tháng 8/2015 tỷ lệ nợ xấu của Agribank đã giảm và duy trì ở mức dưới 3%, hoàn thành mục tiêu xử lý nợ trước thời hạn theo Ðề án tái cơ cấu.

Chỗ dựa vững chắc của nông dân

Từng đi với cán bộ Agribank trực tiếp xuống vùng sâu, vùng xa, vào miệt vườn sông nước, tôi cảm nhận cán bộ Agribank rất nhiệt tình, tận tâm, luôn “3 cùng” với nông dân. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong tín dụng nông nghiệp, nông thôn, Agribank tiếp tục duy trì thế nào?

TGÐ Tiết Văn Thành: Trong suốt những năm qua, Agribank luôn ưu tiên tập trung vốn cho vay theo lãi suất ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; doanh nghiệp vừa và nhỏ; lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và các lĩnh vực ưu tiên khác.

Tiếp tục là bạn đồng hành thân thiết của nông dân - ảnh 1 Mô hình trồng lan cắt cành vay vốn Agribank của ông Nguyễn Văn Nhật ở ấp 1, xã Hòa Phú (Củ Chi) là một điển hình về làm giàu từ trồng lan.
Năm 2015, Agribank tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng theo Nghị định 55/2015/NÐ-CP của Chính phủ, chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới, cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, cho vay tái canh cà phê tại khu vực Tây Nguyên, cho vay tạm trữ lúa gạo, cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NÐ-CP…

Kết thúc năm 2015, dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank chiếm tỷ trọng trên 70% tổng dư nợ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho sản xuất nông nghiệp, góp phần hạn chế việc cho vay nặng lãi tại nông thôn.

Năm 2016 và các năm tiếp theo, Agribank sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, tiếp tục là người bạn đồng hành của nông dân, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, tín dụng nông nghiệp, nông thôn.           

Sau những ồn ào vừa qua, hệ thống quản trị rủi ro của Agribank được củng cố ra sao, xin ông cho biết?

TGÐ Tiết Văn Thành: Trong giai đoạn vừa qua, nhiều vụ việc phát sinh trước đây đã được Agribank tập trung giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện Ðề án tái cơ cấu, Agribank đã và đang tập trung củng cố, hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành, quản trị rủi ro, đáp ứng yêu cầu mở rộng và nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trong thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục tập trung củng cố về quản trị điều hành, hiện đại hoá hệ thống công nghệ, sẵn sàng triển khai áp dụng các tiêu chuẩn Basel II theo lộ trình của NHNN, tiến tới phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Ðầu xuân, thay mặt Ban lãnh đạo Agribank, ông có thể chia sẻ mong muốn gì về một ngân hàng Agribank “thay da đổi thịt” trong tương lai?

TGÐ Tiết Văn Thành: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và thực hiện Ðề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 là tiền đề quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Agribank triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo. 

Hiện nay, Agribank đang triển khai xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, có sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả cao, phát triển an toàn, ổn định và bền vững, giữ vững vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Toàn hệ thống Agribank sẽ đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Ðảng và Nhà nước giao.

Xin cảm ơn ông!

Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Agribank đã chủ động xây dựng mục tiêu đưa nợ xấu về dưới mức 3%.  Sau 3 năm, kể từ năm 2012 đến nay, Agribank đã đưa tỷ lệ nợ xấu từ mức rất cao về dưới mức 3% theo đúng mục tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành và rút ngắn lộ trình giảm nợ xấu của toàn ngành NH.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng