Tiếp tục rà soát để cấp mã định danh cho người tham gia BHXH

TP - Ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, ngành BHXH đã tổ chức thực hiện hai chương trình cải cách thủ tục hành chính lớn và rất thành công đó là đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giám định y tế và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

Trong năm 2017, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục chỉnh sửa, rà soát để cấp mã định danh cho người tham gia BHXH; tiếp tục rà soát thông tin người lao động tham gia BHXH, BHYT trong sổ BHXH, chỉnh sửa sổ BHXH để phục vụ cho công tác quản lý, lưu giữ và theo dõi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng