Tin vắn

TP - “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1631/QĐ-NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) từ 1.000 tỷ VND lên 1.500 tỷ VND.

Theo đó, Thống đốc NHNN đã chấp thuận việc Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thay đổi mức vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Đồng thời, sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Khoản 3 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH MTV tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (nay là Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng) như sau: “Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng (một nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn) do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sở hữu 100% vốn điều lệ”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng