TKV: Các chỉ tiêu 2 tháng đều đạt và vượt kế hoạch

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, 2 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh than đều đạt và vượt kế hoạch từ 6 - 15%; đặc biệt, sản xuất than tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

TKV: Các chỉ tiêu 2 tháng đều đạt và vượt kế hoạch

Trong đó, than nguyên khai sản xuất 6,66 triệu tấn; than sạch sản xuất 5,96 triệu tấn; than tiêu thụ 6,37 triệu tấn; bóc đất đá 21,85 triệu m3; mét lò đào các loại tiết diện đạt tổng số 3.568 m; tổng doanh thu 18.762 tỷ đồng; tiền lương bình quân của cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn đạt 10,75 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh trong các lĩnh vực khoáng sản, điện lực, hóa chất đều đạt kế hoạch. 

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn là đẩy mạnh sản xuất than, đáp ứng các hộ tiêu thụ trong nước. Các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho tháng 3/2019 gồm than sản xuất 4,1 triệu tấn; than tiêu thụ 3,85 triệu tấn; bóc đất 16,5 triệu m3 và đào lò 2.600 m. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ đẩy nhanh đề án sáp nhập Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài vào Công ty cổ phần Than Cao Sơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng