TKV: Lựa chọn công nghệ phù hợp với vỉa than trong nước

Trong thời gian tới TKV sẽ cùng với các đơn vị sản xuất than hầm lò, xây lắp mỏ chủ động (hoặc kết hợp với các đơn vị tư vấn, chuyên gia nước ngoài) nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn công nghệ khai thác, đào lò tiên tiến, phù hợp với các vỉa than trong nước.

TKV: Lựa chọn công nghệ phù hợp với vỉa than trong nước

Mặc dù, các công nghệ tiên tiến của các nước có nền công nghiệp khai khoáng phát triển (Nga, Nhật Bản, Ba Lan, Trung Quốc...) đã dần được đưa vào thử nghiệm, đánh giá và triển khai áp dụng tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, nhưng, theo TKV, trong khi các nước trên Thế giới có một thuận lợi lớn nhất là trữ lượng than hầm lò tập trung tại các vỉa than dày, góc dốc thoải, chiều dài theo phương lớn và ổn định, thì hầu hết các mỏ than hầm lò tại Tập đoàn là các vỉa than có chiều dày từ mỏng đến dày trung bình, góc dốc lớn, chiều dài theo phương ngắn và thường bị chia cắt bởi các phay phá địa chất.

Vì vậy, việc triển khai áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ và các công nghệ tiên tiến để nâng cao công suất lò chợ của Tập đoàn trong những năm vừa qua vẫn đang chỉ dừng lại ở mức lựa chọn được một số đơn vị có điều kiện thuận lợi để áp dụng. Dự kiến sau này sẽ nhân rộng tại các đơn vị có điều kiện địa chất tương tự, còn lại chủ yếu là các công nghệ khai thác truyền thống.

Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2018, sản lượng của các lò chợ áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến (CGH, giàn mềm, giá khung, giá xích) đang tăng dần qua các năm, thay thế cho các lò chợ áp dụng công nghệ cũ, kém hiệu quả, lạc hậu (giá TLDĐ, cột TLĐ, phân tầng, ngang nghiêng, buồng cột).

Ở công tác thông gió mỏ, hiện nay các mỏ hầm lò trong Tập đoàn đều được trang bị đủ trạm quạt gió chính có hệ thống đảo chiều; việc đảo chiều gió được thực hiện theo quy định 2 lần/năm. Các đơn vị đã kiểm toán lại mạng gió, cải tạo nâng cấp và đầu tư mới quạt gió chính có lưu lượng, hạ áp đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng, đảm bảo điều kiện vi khí hậu cho người lao động.

Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng 10 cửa gió tự động ở các đơn vị: Nam Mẫu, Khe Chàm, Thống Nhất, Dương Huy; đang triển khai tự động hóa trạm quạt gió chính ở Công ty Than Mạo Khê.

Các mỏ hầm lò đã đầu tư quạt cục bộ có cơ cấu giảm thanh, quạt đa cấp, ống gió có đường kính từ lớn (700 - 1.200 mm) để thông gió cho các gương lò dài, gương lò cơ giới hóa.

Tính đến hết 2018, các đơn vị trong Tập đoàn đang quản lý và sử dụng 455 quạt đa cấp các loại, 983 quạt đơn cấp; việc đầu tư các quạt đa cấp để hạn chế việc lắp nối tiếp nhiều quạt thông gió cho một gương lò dài.

Theo kế hoạch kỹ thuật 5 năm từ 2019 - 2023, mục tiêu điều hành kế hoạch của Tập đoàn là duy trì sản xuất ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng đảm bảo phát triển bền vững, cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là thợ lò.

Phấn đấu đến năm 2023, sản lượng than khai thác bằng CGH (CGH đồng bộ, CGH loại nhẹ và các loại hình CGH khác) đạt 20 - 25% tổng sản lượng than khai thác hầm lò. Phấn đấu đến năm 2023 tỷ lệ mét lò neo đạt 23 ÷ 25% tổng mét lò đào mới.

Trong thời gian tới TKV sẽ cùng với các đơn vị sản xuất than hầm lò, xây lắp mỏ chủ động (hoặc kết hợp với các đơn vị tư vấn, chuyên gia nước ngoài) nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn công nghệ khai thác, đào lò tiên tiến, phù hợp để áp dụng tại đơn vị (CGH ĐB, CGH vỉa dốc, giàn mềm, máy đào lò…).

Đồng thời, TKV sẽ tiếp tục sử dụng có hiệu quả các máy Combai đào lò than hiện có; nghiên cứu đầu tư máy máy khoan + xúc đa năng kết hợp với khoan neo ở các đường lò có điều kiện địa chất, tiết diện phù hợp. Rà soát các đường lò than, lò đá có điều kiện áp dụng được máy đào lò để định hướng áp dụng máy đào lò tại các đơn vị...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng