Tổng kết Dự án Tài chính Nông thôn III do WB tài trợ

Ngày 21/7/2014, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng đầu mối thực hiện dự án Tài chính Nông thôn III (Dự án TCNT III), đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết thúc Dự án Tài chính Nông thôn nhằm tổng kết các thành tựu cũng như kinh nghiệm thực tiễn triển khai dự án này.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết dự án Tài chính Nông thôn III do WB tài trợ
Các đại biểu dự hội nghị tổng kết dự án Tài chính Nông thôn III do WB tài trợ

Đây là dịp để nhìn lại cả quá trình triển khai thực hiện Dự án Tài chính Nông thôn do WB tài trợ cho Việt Nam lần đầu từ năm 1996.

WB đánh giá Việt Nam là quốc gia triển khai thành công nhất mô hình Dự án tài chính nông thôn trên thế giới. Trước khi Dự án Tài chính Nông thôn II kết thúc, WB đã quyết định để Việt Nam tiếp tục triển khai Dự án Tài chính Nông thôn III.

"Đây là một tiền lệ chưa từng xảy ra đối với các dự án của WB," một quan chức của WB nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết việc thực hiện Dự án tài chính nông thôn II trước đây.

Dự án TCNT III nằm trong chuỗi 3 dự án Tài chính Nông thôn (TCNT) có tổng trị giá 548 triệu USD, trong đó riêng Dự án TCNT III là 200 triệu USD do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Ngân hàng Nhà nước là Cơ quan chủ quản và BIDV là ngân hàng đầu mối bán buôn.

Nguồn vốn của dự án nhằm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam như Xây dựng Nông thôn Mới, Xóa đói Giảm nghèo, và hỗ trợ thực hiện các Chương trình có mục tiêu tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người nghèo, đặc biệt là người nghèo nông thôn. Dự án cũng góp phần thực hiện Đề án cơ cấu lại Hệ thống các tổ chức tín dụng của Chính phủ.

Dự án TCNT III được triển khai từ năm 2009 theo mô hình “Ngân hàng bán buôn”, thông qua một ngân hàng thương mại làm đầu mối là BIDV, và do Ngân hàng Nhà nước làm cơ quan chủ quản, với sự tham gia tích cực và có hiệu quả của 30 định chế tài chính là 21 ngân hàng thương mại và 9 Quỹ tín dụng Nhân dân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng