TPO - Giới thiệu sách

Vở bé làm quen với chữ cái - Dành cho trẻ 4-5 tuổi Tập 1

TPO - Giới thiệu sách

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở bé làm quen với chữ cái - Dành cho trẻ 4-5 tuổi Tập 1 giúp trẻ mầm non nhận biết, làm quen với chữ cái và tô đồ theo mẫu chữ cái

Vở bé làm quen với chữ cái - Dành cho trẻ 4-5 tuổi Tập 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 1

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Tập 2 sách tiếp tục giúp trẻ mầm non làm quen và nhận biết thêm nhiều hơn chữ cái. Các bé vừa đồ chữ vừa nhận biết mặt chữ, vừa luyện viết chữ cái.

Vở bé làm quen với chữ số - Dành cho trẻ 4-5 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 2

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 10000

Giá bán: 7500

Vở bé làm quen với chữ số - Dành cho trẻ 4-5 tuổi giúp trẻ mầm non bước đầu làm quen với số và tô đồ số

Vở bé làm quen với toán - Dành cho trẻ 4-5 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 3

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 10000

Giá bán: 7500

Vở bé làm quen với toán - Dành cho trẻ 4-5 tuổi giúp bé mầm non bước đầu làm quen với số và toán. Các em nhận biết mặt số và đồ số, đồng thời làm những phép tính đơn giản.

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 4-5 tuổi Tập 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 4

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 4-5 tuổi Tập 1 luyện cho bé việc tô và đồ chữ, làm quen với việc cầm bút và nét viết trước khi bé chuẩn bị hành trang vào lớp 1...

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 4-5 tuổi Tập 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 5

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 4-5 tuổi Tập 2 tiếp tục luyện cho bé việc tô và đồ chữ, làm quen với việc cầm bút và nét viết trước khi bé chuẩn bị hành trang vào lớp 1...

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi Tập 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 6

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 5-6 tuổi Tập 1 luyện cho bé việc tô và đồ chữ, làm quen với việc cầm bút và nét viết trước khi bé chuẩn bị hành trang vào lớp 1...

Vở tập tô chữ mẫu giáo - Dành cho trẻ 4-5 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 7

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở tập tô chữ mẫu giáo – dành cho trẻ 4-5 tuổi giúp trẻ làm quen với chữ cái và tập tô đồ theo nét chữ. Giúp trẻ nhận biết và thành thục đôi tay khi viết chữ...

Mai em vào lớp 1 - Dành cho Trẻ 4-5 tuổi ( Túi 9 cuốn)

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 8

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 96000

Giá bán: 72000

Mai em vào lớp 1 - Dành cho Trẻ 4-5 tuổi (Túi 9 cuốn) mỗi cuốn mang một chủ đề khác nhau hướng dẫn các em làm quen với các khái niệm toán học đơn giản và các phép tính trong phạm vi 10; đồng thời rèn luyện khả năng quan sát, phát triển tư duy thông qua các trò chơi thú vị. Các mẫu chữ trong bộ sách đều là mẫu chữ mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, hiện đang được áp dụng trong các trường tiểu học trên toàn quốc.

Vở bé làm quen với chữ cái - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi Tập 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 9

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở bé làm quen với chữ cái – Dành cho trẻ 5-6 tuổi Tập 1 giúp trẻ làm quen với chữ cái tiếng việt, phát âm...Mục đích phát triển nhận thức Âm ngữ của chữ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở nhà trẻ.

Vở bé làm quen với chữ cái - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi Tập 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 10

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở bé làm quen với chữ cái - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi, Tập 2 Giúp trẻ Tuổi Mầm non giai đoạn chuẩn bị vào lớp 1 làm quen với chữ cái, ghép vần, phát âm và đọc chữ cái lưu loát. Trẻ được tiếp cận sớm với chữ cái sẽ giúp bé không bị sốc khi bước chân vào lớp 1.

Vở bé làm quen với chữ số - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 11

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 10000

Giá bán: 7500

Vở bé làm quen với chữ số - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi giúp trẻ tuổi mẫu giáo giai đoạn chuẩn bị vào lớp 1, làm quen với Chữ số và các phép cộng trừ. Giúp trẻ không bị bỡ ngỡ khi bước vào lớp 1. Sách minh họa đẹp, trình bày rõ ràng và được biên soạn theo chương trình giáo dục mới dành cho trẻ mầm non.

Vở bé làm quen với toán - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 12

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 10000

Giá bán: 7500

Vở bé làm quen với toán - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi giúp bé làm quen với các phép toán đơn giản. Giúp bé phát triển tư duy toán học. Chuẩn bị nền tảng cho bé vững chắc vào lớp 1.

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi Tập 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 13

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi Tập 1 giúp bé làm quen với việc uốn nắn sự khéo léo của bàn tay cầm bút viết trong việc đồ chữ, tô chữ theo mẫu. Qua đó cũng giúp bé nhận diện mặt chữ và từ ghép trong việc làm quen với chữ cái tiếng việt. Vở tập tập tô chữ gồm 2 tập sẽ chuẩn bị tốt nhất cho bé sự tự tin khi bước vào lớp 1.

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi Tập 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 14

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở tập tô chữ - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi Tập 2 giúp bé làm quen với việc uốn nắn sự khéo léo của bàn tay cầm bút viết trong việc đồ chữ, tô chữ theo mẫu. Qua đó cũng giúp bé nhận diện mặt chữ và từ ghép trong việc làm quen với chữ cái tiếng việt. Vở tập tập tô chữ gồm 2 tập sẽ chuẩn bị tốt nhất cho bé sự tự tin khi bước vào lớp 1.

Vở tập tô chữ mẫu giáo - Dành cho trẻ 5-6 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 15

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở tập Tô chữ mẫu giáo - Dành cho trẻ 5-6 tuổi giúp trẻ mầm non làm quen với tập tô và tập đồ theo mẫu chữ cái cơ bản.

Vở tập tô nét cơ bản - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 16

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 11000

Giá bán: 8250

Vở tập tô nét cơ bản - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi giúp trẻ lần đầu tiên làm quen với bút với vở trong việc cầm bút, tô, kẻ những nét cơ bản đầu tiên trước khi làm quen với việc tập viết và tô chữ. Sách luyện cho đôi tay bé không bị cứng, bị ngượng khi cầm bút viết. Sách là nền tảng cơ bản để bé viết đúng, viết đẹp khi tập viết chữ.

Vở tập tô chữ số - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 17

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 10000

Giá bán: 7500

Vở tập tô chữ số - Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi giúp trẻ mẫu giáo làm quen và tập tô chữ số. Giai đoạn quan trọng cho trẻ mầm non nhận diện chữ số và tập tô chữ số trước hành trang vào lớp 1.

Mai em vào lớp 1 - Dành cho Trẻ 5-6 tuổi ( Túi 9 cuốn)

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 18

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 96000

Giá bán: 72000

Mai em vào lớp 1 – Dành cho trẻ 5-6 tuổi tập hợp 9 cuốn, mỗi cuốn mang một chủ đề khác nhau hướng dẫn các em làm quen với các khái niệm toán học đơn giản và các phép tính trong phạm vi 10; đồng thời rèn luyện khả năng quan sát, phát triển tư duy thông qua các trò chơi thú vị. Các mẫu chữ trong bộ sách đều là mẫu chữ mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, hiện đang được áp dụng trong các trường tiểu học trên toàn quốc.

Vở bé tập viết - Dành cho trẻ 5-6 tuổi - Quyển 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 19

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 13000

Giá bán: 9750

Vở bé tập viết - Dành cho trẻ 5-6 tuổi - Quyển 1 giúp trẻ mẫu giáo làm quen với các nét chữ luyện viết theo mẫu chữ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sách giúp trẻ chuẩn bị những tiền đề cơ bản để hành trang vào lớp 1.

Vở bé tập viết - Dành cho trẻ 5-6 tuổi - Quyển 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 20

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 13000

Giá bán: 9750

Vở bé tập viết - Dành cho trẻ 5-6 tuổi - Quyển 2 giúp trẻ Mẫu giáo làm quen với các nét chữ luyện viết theo mẫu chữ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sách giúp trẻ chuẩn bị những tiền đề cơ bản để hành trang vào lớp 1.

Vở bé học toán - Dành cho trẻ 5-6 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 21

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 13000

Giá bán: 9750

Vở bé học toán - Dành cho trẻ 5-6 tuổi giúp trẻ bước đầu làm quen với toán . Vở bé học toán là cuốn tập tô giúp bé làm quen với các con số, các ký hiệu dấu trong toán học, làm những phép tính đơn giản kèm theo hình minh họa thú vị.

Vở bé học Tiếng Việt - Dành cho trẻ 5-6 tuổi - Quyển 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 22

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 13000

Giá bán: 9750

Vở bé học Tiếng Việt - Dành cho trẻ 5-6 tuổi - Quyển 1 giúp trẻ làm quen với việc ghép vần, nhận biết chữ cái và luyện viết theo mẫu chữ. Giúp bé chuẩn bị vững chắc hành trang cho bé vào lớp 1.

Vở bé học Tiếng Việt - Dành cho trẻ 5-6 tuổi - Quyển 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 23

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 13000

Giá bán: 9750

Vở bé học Tiếng Việt - Dành cho trẻ 5-6 tuổi - Quyển 2 giúp trẻ làm quen với việc ghép vần, nhận biết chữ cái và luyện viết theo mẫu chữ. Giúp bé chuẩn bị vững chắc hành trang cho bé vào lớp 1.

Hành trang cho bé vào lớp 1 (Bộ 5 Cuốn)

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 24

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 78000

Giá bán: 58500

Với kiến thức mới mẻ, hình vẽ sinh động sẽ khiến trẻ cảm thấy hứng thú và học tập dễ dàng hơn. Bộ sách này là trợ thủ đắc lực của giáo viên và phụ huynh hướng dẫn bé chuẩn bị tốt nhất cho quá trình chuyển tiếp từ mẫu giáo lên tiểu học. Hi vọng thông qua bộ sách này, các bé có thể rèn luyện được thói quen và hứng thú trong học tập, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống và việc học tập của các bé trong giai đoạn thích nghi với trường tiểu học.

Bé tập tô chữ cái - Dành cho trẻ 4-5 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 25

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 9500

Giá bán: 7125

Bé tập tô chữ cái - Dành cho trẻ 4-5 tuổi sách giúp trẻ làm quen với việc tô chữ và đồ chữ cái. Nhằm giúp trẻ nhận diện chữ cái, cách ghép vần, và luyện viết chữ.

Bé tập tô chữ cái - Dành cho trẻ 5-6 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 26

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 9500

Giá bán: 7125

Bé tập tô chữ cái - Dành cho trẻ 5-6 tuổi, Sách giúp trẻ làm quen với việc tô chữ và đồ chữ cái ở mức cao hơn, Nhằm giúp trẻ Nhận diện chữ cái, cách ghép vần, và luyện viết chữ.

Vở bé chuẩn bị học đọc & học viết - dành cho trẻ 5-6 tuổi

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 27

Tác giả: Lê Hồng Đăng - Lê Thị Ngọc Ánh

Giá bìa: 12500

Giá bán: 9375

Vở bé chuẩn bị học đọc & học viết - dành cho trẻ 5-6 tuổi rèn luyện những bước cơ bản về đánh vần, đọc, viết chuẩn bị hành trang cho bé vào lớp 1.

Luyện tập làm văn lớp 3

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 28

Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương

Giá bìa: 17000

Giá bán: 11900

Cuốn sách giúp các em học sinh ôn luyện và rèn luyện kỹ năng tập làm văn đã học trên lớp một cách hiệu quả, đưa ra những câu gợi ý, hướng dẫn, tham khảo tùy từng dạng bài tập. Về cơ bản, các bài tập phù hợp với trình độ học sinh, đồng thời giúp các em nâng cao kiến thức để phát triển kỹ năng viết một đoạn văn.

Luyện tập làm văn lớp 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 29

Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương

Giá bìa: 16000

Giá bán: 11200

Cuốn sách giúp các em học sinh ôn luyện và rèn luyện kỹ năng tập làm văn đã học trên lớp một cách hiệu quả, đưa ra những câu gợi ý, hướng dẫn, tham khảo tùy từng dạng bài tập. Về cơ bản, các bài tập phù hợp với trình độ học sinh, đồng thời giúp các em nâng cao kiến thức để phát triển kỹ năng viết một đoạn văn.

Luyện tập làm văn lớp 4

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 30

Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương

Giá bìa: 19000

Giá bán: 13300

Cuốn sách giúp các em học sinh ôn luyện và rèn luyện kỹ năng tập làm văn đã học trên lớp một cách hiệu quả, đưa ra những câu gợi ý, hướng dẫn, tham khảo tùy từng dạng bài tập. Về cơ bản, các bài tập phù hợp với trình độ học sinh, đồng thời giúp các em nâng cao kiến thức để phát triển kỹ năng viết một đoạn văn.

Luyện tập làm văn lớp 5

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 31

Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương

Giá bìa: 23000

Giá bán: 16100

Cuốn sách giúp các em học sinh ôn luyện và rèn luyện kỹ năng tập làm văn đã học trên lớp một cách hiệu quả, đưa ra những câu gợi ý, hướng dẫn, tham khảo tùy từng dạng bài tập. Về cơ bản, các bài tập phù hợp với trình độ học sinh, đồng thời giúp các em nâng cao kiến thức để phát triển kỹ năng viết một đoạn văn.

Luyện từ và câu lớp 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 32

Tác giả: Cao Hòa Bình - Nguyễn Thanh Lâm

Giá bìa: 19000

Giá bán: 13300

Luyện từ và câu lớp 2 là cuốn sách gồm các bài tập bổ trợ, giúp các em học sinh luyện tập và nắm vững kiến thức, hiều kỹ nội dung học tập.

Luyện từ và câu lớp 3

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 33

Tác giả: Cao Hòa Bình - Nguyễn Thanh Lâm

Giá bìa: 19000

Giá bán: 13300

Luyện từ và câu lớp 3 là cuốn sách gồm các bài tập bổ trợ, giúp các em học sinh luyện tập và nắm vững kiến thức, hiều kỹ nội dung học tập.

Luyện từ và câu lớp 4

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 34

Tác giả: Cao Hòa Bình - Nguyễn Thanh Lâm

Giá bìa: 20000

Giá bán: 14000

Luyện từ và câu lớp 4 là cuốn sách gồm các bài tập bổ trợ, giúp các em học sinh luyện tập và nắm vững kiến thức, hiều kỹ nội dung học tập.

Luyện từ và câu lớp 5

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 35

Tác giả: Cao Hòa Bình - Nguyễn Thanh Lâm

Giá bìa: 20000

Giá bán: 14000

Luyện từ và câu lớp 5 là cuốn sách gồm các bài tập bổ trợ, giúp các em học sinh luyện tập và nắm vững kiến thức, hiều kỹ nội dung học tập.

Vở bài tập toán nâng cao lớp 1 - Quyển 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 36

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 23000

Giá bán: 16100

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 1, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 1 - Quyển 1 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức về số đếm, hình vuông, hình tròn, tam giác, các phép cộng trừ trong phạm vị 100… dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập toán nâng cao lớp 1 - Quyển 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 37

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 23000

Giá bán: 16100

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 1, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 2 - Quyển 2 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức về số đếm, hình vuông, hình tròn, tam giác, các phép cộng trừ trong phạm vị 100… dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập toán nâng cao lớp 2 - Quyển 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 38

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 2, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 2 - Quyển 1 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập toán nâng cao lớp 2 - Quyển 2


TPO - Giới thiệu sách - ảnh 39

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 2, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 2 - Quyển 2 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập toán nâng cao lớp 3 - Quyển 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 40

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 3, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 3 - Quyển 1 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập toán nâng cao lớp 3 - Quyển 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 41

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 3, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 3 - Quyển 2 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập toán nâng cao lớp 4 - Quyển 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 42

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 4, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 4 - Quyển 1 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập toán nâng cao lớp 4 - Quyển 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 43

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 4, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 4 - Quyển 2 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập toán nâng cao lớp 5 - Quyển 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 44

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 5, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 5 - Quyển 1 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập toán nâng cao lớp 5 - Quyển 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 45

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách toán lớp 5, cuốn Vở bài tập toán nâng cao lớp 5 - Quyển 2 giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 1 - Tập 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 46

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 1 - Tập 1 cung cấp những bài đọc chính tả, bài tập điền từ, đặt câu và những bài tập viết mang tính chất mở rộng giúp các em học sinh bồi dưỡng và nâng cao kiến thức môn Tiếng Việt…

Vở bài tập Tiếng Việt Nâng cao lớp 1 - Tập 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 47

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 1 - Tập 2 cung cấp những bài đọc chính tả, bài tập điền từ, đặt câu và những bài tập viết mang tính chất mở rộng giúp các em học sinh bồi dưỡng và nâng cao kiến thức môn Tiếng Việt…

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 2 - Tập 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 48

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 2 - Tập 1 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách Tiếng Việt lớp 2, giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 2 - Tập 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 49

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 2 - Tập 2 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách Tiếng Việt lớp 2, giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 3 - Tập 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 50

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 3 - Tập 1 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách Tiếng Việt lớp 3, giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 3 - Tập 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 51

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 3 - Tập 2 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách Tiếng Việt lớp 3, giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 4 - Tập 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 52

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 4 - Tập 1 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách Tiếng Việt lớp 4, giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 4 - Tập 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 53

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 4 - Tập 2 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách Tiếng Việt lớp 4, giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 5 - Tập 1

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 54

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 5 - Tập 1 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách Tiếng Việt lớp 5, giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 5 - Tập 2

TPO - Giới thiệu sách - ảnh 55

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

Giá bìa: 27000

Giá bán: 18900

Vở bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 5 - Tập 2 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với nội dung bám sát chương trình sách Tiếng Việt lớp 5, giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức dưới các dạng bài tập…

Quảng cáo

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá