Triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH

TP - BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2449/KH-BHXH về tập trung, thống nhất cơ sở dữ liệu và triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH, đảm bảo liên thông giữa các phần mềm nghiệp vụ.

Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo cải cách hành chính, thực hiện giao dịch điện tử, liên thông, tập trung dữ liệu phục vụ việc quản lý, chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng và hoàn thiện Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH đảm bảo phù hợp các yêu cầu nghiệp vụ của ngành.

Đồng bộ, liên thông, tập trung trong lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Tổ chức các giải pháp để triển khai có hiệu quả Bộ công cụ tập trung dữ liệu, đảm bảo tính hiệu quả và bảo mật thông tin, đảm bảo vận hành liên tục, thông suốt nhằm phục vụ ngành, tổ chức và cá nhân liên quan.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá