Trung tâm Cấp cứu mỏ tăng cường công tác kiểm tra phòng ngừa sự cố

Nhằm cùng với các đơn vị làm tốt công tác kiểm tra phòng ngừa sự cố trong sản xuất, Trung tâm Cấp cứu mỏ tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra tại hầu hết các khai trường các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị khai thác than hầm lò.

Trung tâm Cấp cứu mỏ tăng cường công tác kiểm tra phòng ngừa sự cố

Theo đó, Trung tâm tổ chức tăng cường các lực lượng kiểm tra phòng ngừa sự cố, đặc biệt là kiểm tra vào ca 2 và ca 3. Trung tâm thường xuyên đi đo khí, gió mỏ, phân tích các mẫu khí và nắm bắt hiện trạng các đường lò, đường đi lại của hệ thống khai thác các mỏ v.v. Qua đó, Trung tâm tập hợp kết quả kịp thời, kiến nghị với các đơn vị xử lý để hạn chế nguy cơ có thể xảy ra sự cố. Đồng thời, Trung tâm báo cáo Tập đoàn những bất cập để có hướng giải quyết cho những khu vực trọng yếu nhằm cải thiện tốt điều kiện làm việc cho người lao động và có hướng áp dụng các công nghệ phù hợp.

Hiện nay, Trung tâm Cấp cứu mỏ có nhiều chiến sỹ tiếp tục được gửi xuống các mỏ làm những công việc trực tiếp như thợ lò, thợ cơ điện, thợ đo gió, đo khí… trong một thời gian nhất định để nắm bắt tình hình, đường đi lối lại nhằm vừa giúp đơn vị trong phòng ngừa sự cố, vừa có thể làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Được biết, trong năm 2015, Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức đi kiểm tra phòng ngừa 418 lượt tại các đơn vị khai thác mỏ hầm lò, tham gia gần 1.300 ý kiến kiến nghị về công tác an toàn các lĩnh vực, trong đó riêng kiểm tra ca 2 và ca 3 trên 100 lượt. Trung tâm cũng đã lấy gần 5.400 mẫu khí tại các đơn vị và phân tích kịp thời, chính xác phục vụ công tác phân hạng mỏ và phòng ngừa sự cố v.v.

Theo Vinacomin

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng