Tuổi trẻ Agribank phát huy vai trò xung kích vì sự phát triển của Agribank

Là lực lượng nòng cốt, đội quân tiên phong đi đầu, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, Đoàn Thanh niên Agribank luôn phát huy được vai trò xung kích, nâng cao nhận thức, góp sức vào mục tiêu củng cố, khôi phục sự phát triển, ổn định của toàn hệ thống Agribank.

Năm 2016 ghi dấu ấn một năm với nhiều thành công trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Agribank
Năm 2016 ghi dấu ấn một năm với nhiều thành công trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Agribank
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank và Đoàn Khối DNTW; với tinh thần đoàn kết nhất trí, phối hợp chặt chẽ trong triển khai chỉ đạo của BCH, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TN Agribank năm 2016 đã ghi dấu ấn một năm với nhiều thành công.
Đoàn Thanh niên Agribank là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện hiện có 2.778 đoàn viên sinh hoạt tại 44 cơ sở Đoàn trực thuộc (gồm 28 Đoàn cơ sở và 14 Chi đoàn cơ sở và 02 chi đoàn trực thuộc). Mô hình tổ chức của Đoàn Agribank tương ứng với mô hình tổ chức của Đảng bộ Agribank.Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Agribank về việc báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội, Đoàn Agribank đã triển khai tới tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay khi Agribank đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược, song song với việc phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm.
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban lãnh đạo Agribank, Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Agribank đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm (công văn số 21/NHNo-ĐTN ngày 22/2/2016) với chủ đề “Tuổi trẻ Agribank xung kích, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Agribank” với nhiều nội dung đa dạng, phong phú; ban hành bộ tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua làm cơ sở để các đơn vị có định hướng và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2016, Đoàn thanh niên Agribank đã ban hành 160 văn bản chỉ đạo theo từng chuyên đề, nội dung công việc cụ thể, bám sát nhiệm  vụ trọng tâm công tác năm và Nghị quyết Đại hội Đoàn Agribank lần thứ II, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác chỉ đạo được Ban Thường vụ Đoàn Agribank thực hiện kịp thời, phù hợp với thực tiễn và điều kiện cụ thể của Agribank. 
Trong công tác đẩy mạnh học tập lý luận chính trị và tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Agribank tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai Chỉ thị số 03CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu đoàn viên thanh niên Agribank thời kỳ mới”; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" đến các cơ sở Đoàn; đồng thời tiếp tục triển khai hướng dẫn chương trình Rèn luyện đoàn viên trong Khối DNTW giai đoạn 2015 - 2017 (Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”) tới các cơ sở Đoàn trực thuộc. Ban Chấp hành Đoàn đã có nhiều nỗ lực, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TW Đoàn khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”. Theo đó, các chi đoàn sẽ lấy kết quả phấn đấu rèn luyện của đoàn viên làm cơ sở đánh giá, nhận xét thi đua 6 tháng, một năm. 
Thực hiện phong trào thi đua do Đảng ủy Agribank phát động về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thể hiện vai trò, trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Agribank; Kịp thời tuyên dương cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên là gương điển hình tiên tiến phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên trong toàn hệ thống Agribank… Ban Thường vụ Đoàn Agribank đã kịp thời triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Khối, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, tổ chức thành công Liên hoan Thanh niên tiên tiến Agribank làm theo lời Bác năm 2016,…
Xung kích lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Agribank
Với đặc thù tổ chức Đoàn trong Doanh nghiệp, các hoạt động của Đoàn Agribank thực hiện chủ yếu tập trung vào loại hình tình nguyện tại chỗ, từ các công việc hàng ngày gắn với nội dung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào: "Thanh niên tình nguyện"; "Tuổi trẻ sáng tạo "; vận động ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua học tập, xung kích đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, xử lý công việc, xây dựng các mô hình kiểu mẫu trong giao dịch với khách hàng, chủ động tham mưu và hoàn thành công việc đạt hiệu quả. Tiếp tục triển khai, phát động Lễ ra quân Chương trình Ngày thứ bảy tình nguyện năm 2016 với các nội dung như vệ sinh và đồng bộ thương hiệu theo logo của Agribank tại các cây ATM, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ các điểm đặt máy ATM đến với khách hàng (kết quả 100% các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội triển khai phong trào tại 305 cây ATM). 
Phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên được triển khai sâu rộng trong toàn đoàn:  toàn Đoàn có 7 công trình đạt cấp Khối, 15 công trình cấp huyện  và 25 công trình cấp cơ sở.  
Phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú: Ban Thường vụ Đoàn đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo Agribank tổ chức cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo Agribank” tới các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Agribank trên toàn hệ thống nhằm phát huy trí tuệ, khả năng tư duy, tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức Agribank. Cuộc thi đã nhận được 142 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong các lĩnh vực: Huy động vốn; Sử dụng vốn, đầu tư tín dụng; Phát triển sản phẩm dịch vụ; Quản lý, quản trị hỗ trợ; Quảng bá giới thiệu sản phẩm... Kết quả có 13 đề tài, ý tưởng đạt giải (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyết khích).
Xung kích vì cuộc sống cộng đồng
Hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội được Ban Thường vụ Đoàn triển khai có hiệu quả với rất nhiều chương trình hướng đến các đối tượng tại nhiều tỉnh thành khác nhau với tổng giá trị trao tặng là 2 tỷ 305 triệu đồng, cụ thể như: Tham gia Chương trình tình nguyện mùa đông tại Yên Mô, Ninh Bình hoạt động chung Khối thi đua Tài chính - Ngân hàng; Đoàn Agribank hỗ trợ 15 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Tham gia hành trình về nguồn thăm khu di tích K9 và Tết trồng cây theo chương trình của Đoàn Khối, ủng hộ số tiền 5 triệu đồng; Tổ chức khánh thành, gắn biển Công trình Thanh niên tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Yên Bái và tặng quà cho các gia đình chính sách, tổng số tiền ủng hộ trị giá 250 triệu đồng; Thăm và tặng quà, tặng dàn máy vi tính cho các em học sinh nghèo tại tỉnh Hà Giang (đoàn cơ sở ABIC), tỉnh Hòa Bình (đoàn cơ sở Công ty CTTC I); tổ chức các hoạt động về nguồn tại K9 Đá Chông (đoàn cơ sở Láng Hạ)….; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội trị giá 60 triệu đồng; Ủng hộ quà tặng cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà dàn DK năm 2016 trị giá 800 triệu đồng; tham gia Hành trình hướng về biển đảo quê hương tại Bạch Long Vỹ do Khối thi đua Tài chính - Ngân hàng tổ chức, ủng hộ số tiền 75 triệu đồng;  tặng 20 ngôi nhà khăn quàng đỏ tại Thái Nguyên trị giá 1 tỷ đồng; 13. Hỗ trợ chương trình an sinh xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn tại Phú Thọ trị giá 100 triệu đồng (công văn số 124/NHNo-ĐTN ngày 05/8/2016 về hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn), Chương trình tình nguyện mùa đông tại miền Trung (ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Quảng Bình, trị giá 141 triệu đồng, tại Hà Tĩnh 70 triệu đồng).
Năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Agribank chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai tốt các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phong trào Hiến máu tình nguyện (tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện nằm trong chuỗi hoạt động Liên hoan thanh niên tiên tiến Agribank năm 2016 với sự tham gia của hơn 300 cán bộ đoàn viên thanh niên, thu được 275 đơn vị máu,  tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện do Đoàn Khối DNTW tổ chức, thu được 90 đơn vị máu).
Tuổi trẻ Agribank phát huy vai trò xung kích vì sự phát triển của Agribank - ảnh 1 Kịp thời tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, Agribank đã góp phần tạo sự lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên trong toàn hệ thống 
Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/ĐTNK-TG ngày 01/7/2016 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016); Ban Thường vụ Đoàn Agribank đã triển khai kế hoạch tổ chức chương trình “thắp nến tri ân - đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 với nhiều hoạt động rộng khắp trong toàn Đoàn như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ, động viên gia đình liệt sỹ của cán bộ đang công tác tại các đơn vị Agribank trên địa bàn Hà Nội; các đối tượng chính sách, trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ tại các quận, huyện, thị nội và ngoại thành Hà Nội và nột số tỉnh lân cận; tổ chức các hoạt động về nguồn tại Ngã ba Đồng Lộc, Thành Cổ - Quảng Trị, Nghĩa Trang Trường Sơn,… đạt tổng trị giá gần 200 triệu đồng (cụ thể: trao tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trị giá 50 triệu đồng, Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa Phường Phương Liệt 20.000.000đ, tặng quà cho các gia đình liệt sỹ tại huyện Thanh Trì trị giá 15 triệu. Thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ vụ tai nạn máy bay Casa và Su30 trị giá 120.000.000đ. Tổ chức đồng loạt Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hà Nội số nến, hương, hoa được huy động phục vụ lễ thắp nến đạt tổng giá trị: 45 triệu đồng (các cơ sở Đoàn tiêu biểu có hoạt động tích cực như: Trụ sở chính Trung tâm thẻ, Trường Đào tạo cán bộ, Từ Liêm, Hoàng Quốc Việt, Mỹ Đình, Tây Đô, Trung Yên, Cầu Giấy, Thanh Trì,…); tham gia và ủng hộ số tiền 5 triệu đồng theo chương trình 27/7 của Đoàn Khối DNTW tại Quảng Trị, tham gia Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội….
Tuổi trẻ Agribank phát huy vai trò xung kích vì sự phát triển của Agribank - ảnh 2 Thanh niên Agribank luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần tăng cường đoàn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức trong hệ thống
Xung kích xây dựng thương hiệu và văn hoá Agribank
Để quảng bá thương hiệu Agribank, tìm kiếm hình ảnh đẹp, ấn tượng chia sẻ những góc ảnh đẹp trong công việc hàng ngày của cán bộ Agribank; sử dụng hình ảnh cán bộ Agribank trong các chương trình quảng bá sản phẩm dịch vụ, thương hiệu đến với công chúng; Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Agribank tổ chức cuộc thi “Nét đẹp Agribank”, triển khai phát động cuộc thi đến toàn hệ thống và trên facebook. Sau 4 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được trên 250 bức ảnh tham gia cuộc thi, các tác phẩm ảnh mang đậm hình ảnh thương hiệu Agribank, đặc tả những công việc của cán bộ, sản phẩm dịch vụ ngân hàng; kết quả bình chọn trên facebook có 50.000 lượt thích và bình luận, 2.000 lượt chia sẻ và trên 100.000 thành viên facebook biết đến sự kiện. Sau 2 vòng chấm và kết quả bình chọn trên facebook, Ban giám khảo đã lựa chọn được 11 tác phẩm trao giải bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích, Lễ trao giải cũng được tổ chức đồng thời tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến Agribank 2016.
Đoàn Thanh niên có nhiều hoạt động đạt tầm ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc góp sức xây dựng, quảng bá thương hiệu Agribank như phát động 100% cơ sở Đoàn tuyên truyền quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Agribank; Triển khai “cẩm nang văn hóa Agribank” tới tất cả đoàn viên thanh niên, phát động các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tập huấn cho đoàn viên về văn hóa Agribank, tác phong văn hóa công sở, tác phong giao dịch; triển khai đăng ký xây dựng quầy/phòng giao dịch thanh niên kiểu mẫu…., tham gia bình chọn đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, tham gia bình chọn Giải thưởng tình nguyện quốc gia (chọn cử Đoàn Agribank Hà Nội là đơn vị đại diện Đoàn Agribank tham gia Giải thưởng). Đề xuất tham gia tài trợ, quảng cáo tại chương trình “Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XI” do Trung ương Đoàn tổ chức, trong đó Agribank tham gia với danh vị Nhà tài trợ đồng, tài trợ 1 tỷ đồng.
Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển nguồn nhân lực trẻ
Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, sinh hoạt Đoàn; tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác quốc tế cho cán bộ Đoàn. Vận động đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế; xung kích tham gia thực hiện những công việc khó, có trách nhiệm với công việc được giao. Ban Thường vụ Đoàn Agribank chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tuyên truyền các nội dung hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại thế hệ mới FTA, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, Cộng đồng chung ASEAN; những cơ hội, thách thức đặt ra với Agribank và trách nhiệm của tuổi trẻ khi Việt Nam thực hiện các nội dung hiệp định đã được ký kết, thông qua.  
Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
Với phương châm, hoạt động Đoàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện chỉ 01 CT/TWĐTN ngày 17/05/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn, Ban thường vụ Đoàn Agribank đã phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tự giác trang bị thêm các kiến thức chuyên ngành, học thêm văn bằng hai, bằng thạc sỹ,… Trong phát triển các kỹ năng xã hội, tổ chức Đoàn thể hiện được vai trò chủ động, xung kích triển khai, xây dựng kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo đơn vị, tham gia tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ viên chức tại cơ quan về kỹ năng Marketing - tiếp thị, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, và các kỹ năng mềm khác…
Với thế mạnh của tuổi trẻ, ĐVTN luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, viên chức; đẩy mạnh giao lưu, thắt chặt mối quan hệ thân thiết với khách hàng. ĐVTN, tổ chức Đoàn các cấp tham gia lễ tân, khánh tiết, thực hiện chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện lớn của đơn vị như: Hội nghị tổng kết, sơ kết, Đại hội Đảng, giao lưu khách hàng, các lễ kỷ niệm, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác... thường xuyên tổ chức các giải thi đấu; các lớp học YOGA, Quốc tế vũ,… Tổ chức thành công Ngày hội Thanh niên Agribank năm 2016 với sự tham gia của gần 2000 đoàn viên (35/44 cơ sở Đoàn trực thuộc), Tham gia Hội thi quốc tế vũ Đoàn Khối DNTW và đạt thành tích cao tại Hội thi.
Năm 2016, việc triển khai Nghị quyết Đại hội và chương trình công tác của ĐTN Agribank đã thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo và có hiệu quả. Các mục tiêu cơ bản đã được hoàn thành, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có sự tiến bộ vượt bậc, có mô hình, hoạt động tiêu biểu trong Khối, được cấp ủy, Ban lãnh đạo các cấp và Đoàn cấp trên ghi nhận. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐTN Agribank đã thể hiện sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn các cấp, sự đóng góp ngày càng rõ nét, quan trọng của ĐVTN trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Agribank. Phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần năng động và sáng tạo, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động phong trào, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Ban lãnh đạo Agribank giao cho, tin rằng tuổi trẻ Agribank sẽ ra sức cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết của mình vì một Agribank không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng