Công ty Nhiệt điện Duyên Hải:

Về đích với hiệu suất cao

TP - Sau một năm vận hành nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trở ngại, song nhờ sự nỗ lực cao của đội ngũ cán bộ, công nhân viên nên Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đạt được các kết quả quan trọng về sản xuất kinh doanh.

Công ty chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhiêu liệu than phục vụ cho công tác vận hành nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1
Công ty chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhiêu liệu than phục vụ cho công tác vận hành nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1

Ông Nguyễn Hữu Phiên- Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, sau khi tiếp nhận vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Công ty đã phấn đấu duy trì ổn định vận hành các tổ máy, đảm bảo kế hoạch sản lượng được 1 giao. Tính đến cuối tháng 12/2016 sản lượng điện đầu cực đạt 6.623 tỷ kWh (đã bao gồm lượng điện phát thử nghiệm trong tháng 1/2016), bằng 105% kế hoạch được giao. Doanh thu bán điện tính đến hết tháng 12 là 10.312 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT) và chi phí sản xuất điện ước thực hiện đến hết tháng 12 là 9.026 tỷ đồng.

Về công tác đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho vận hành, ông Phiên cho biết, Công ty đã thực hiện các hợp đồng mua bán than đã được ký kết với các đối tác. Công ty cũng đã bốc dỡ 3.276 triệu tấn than cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và 390.000 tấn than cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã tích trữ  313.000 tấn than phục vụ cho công tác vận hành nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 trong năm 2017.

Quản lý phát thải

Vấn đề về quản lý môi trường, từ khi tiếp nhận vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Công ty đã nỗ lực phối hợp với nhà thầu nghiên cứu tìm giải pháp để đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) các tổ máy S1, S2 của nhà máy vận hành ngay từ thời điểm đốt lò, đáp ứng quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT ở mọi mức tải. Đã chuyển đổi nhiên liệu khởi động lò từ dầu FO sang dầu DO đối với lò hơi phụ, đang trong quá trình phối hợp với nhà thầu nghiên cứu để chuyển đổi nhiên liệu khởi động lò hơi chính từ dầu FO sang DO. Công ty đã tiến hành quan trắc khí thải định kỳ quý I, II, III và kết quả các chỉ tiêu quan trắc ba quý đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện QCVN 22:2009/BTNMT và QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ.

Về đích với hiệu suất cao - ảnh 1

Đầu năm 2016, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được đưa vào vận hành thương mại và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao trong năm 2016

Công ty đã đầu tư, lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát liên tục tự động khí thải để giám sát các thống số bụi và khí thải (NOx, SO2, CO) trong quá trình vận hành. Công ty đã theo dõi, giám sát khí thải một liên tục, tự động thời gian qua đồng thời tiến hành lưu trữ và gửi số liệu đến Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh hàng tuần. Công ty hiện đang triển khai kết nối truyền tín hiệu online các thông số phát thải Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh để phối hợp giám sát phát thải, đồng thời đã tiến hành việc lắp đặt đường truyền online khí thải của nhà máy.

Tối ưu hóa chi phí và hiệu quả sản xuất kinh doanh

Trong năm đầu tiên vận hành thương mại, tập thể Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu về tối ưu hóa chi phí và ước thực hiện đến cuối năm 2016 như sau: Suất hao than tinh: 542.22 g/kWh, suất hao dầu tinh: 1.25 g/kWh, Suất sự cố: 0.17 và hệ số khả dụng: 81.4 %. Các chỉ tiêu về thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như chỉ tiêu nâng cao năng suất lao động,  chỉ tiêu điện thương phẩm, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất…  cũng được Công ty hoàn thành tốt, vượt yêu cầu được giao. Chỉ tiêu điện thương phẩm trên số lao động đạt 10.364 triệu kWh/lao động , cao hơn so với kế hoạch giao (9.58 triệu kWh/lao động); số lượng lao động trên công suất lắp đặt: 0.47 người/MW, trong khi kế hoạch giao  0.58 người/MW. Chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất: Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về tiết kiệm điện tự dùng và chi phí OM sử dụng trong năm. Cụ thể, tỷ lệ điện từ dụng đạt 8.09%, trong khi kế hoạch giao 8.12%.

Mục tiêu nâng cao hiệu quả, năng suất

Giám đốc Nguyễn Hữu Phiên cũng cho biết, Công ty đã đề ra một số chỉ tiêu nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Cụ thể: Nâng cao khả năng vận hành tin cậy, ổn định với hệ số khả dụng 86.3%; tỷ lệ dừng máy do sự cố 2.74%; tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng 10.96%. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó tỷ lệ điện tự dùng 8.12%; chi phí OM/MW công suất lắp đặt, cụ thể Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là 645 triệu đồng và Duyên Hải 3 là 412 triệu đồng; điện thương phẩm nhà máy Duyên Hải 1 là 9.58 triệu kWh/lao động và Duyên Hải 3 là 12.22 triệu kWh/lao động. Nâng cao năng suất lao động, cụ thể số lượng lao động/đơn vị công suất lắp đặt đối với nhà máy Duyên Hải 1 là 0.58 người/MW và Duyên Hải 3 là 0.41 người/MW.

Về đích với hiệu suất cao - ảnh 2

Cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quyết tâm cao để vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017, Công ty Nhiệt điện  Duyên Hải sẽ tích cực thực hiện một số giải pháp như: Đảm bảo vận hành tin cậy, ổn định cho hai nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3. Trong đó, đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu đáp ứng nhu cầu vận hành của cả hai nhà máy; nâng cao chất lượng công tác sửa chữa bảo dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ quản lý bảo dưỡng, chuyển hướng từ thực hiện sửa chữa theo thời gian sang sửa chữa theo điều kiện thiết bị; tổ chức thực hiện công tác theo dõi, thống kê thời gian sử dụng, lịch bảo dưỡng cho các hệ thống thiết bị chính để thực hiện bảo dưỡng trước khi phát sinh sự cố; vận hành đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn và kinh tế kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện một số giải pháp để tiếp tục nâng cao năng suất lao động như: Xây dựng bảng mô tả vị trí chức danh công việc lấy đó làm cơ sở để bố trí lao động khoa học, hợp lý, tổ chức bộ máy quản lý tinh, gọn có hiệu quả; xây dựng quy chế trả lương, thưởng gắn với vị trí chức danh công việc, mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân tạo động lực lao động, có chính sách thu hút lao động có chất lượng cao; tập trung đào tạo theo yêu cầu của công việc, đào tạo gắn kết với sử dụng có hiệu quả lao động, khuyến khích đào tạo chuyên sâu, tập trung cho các lĩnh vực trọng điểm: vận hành, sửa chữa, hiệu chỉnh, quản trị…

Tổng lao động năm 2016 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải  là 878 người, trong đó Nhà máy nhiệt diện Duyên Hải1 568 người và lực lượng chuẩn bị sản xuất Nhà máy nhiện điện Duyên Hải3 310 người. Thu nhập bình quân 14,09 triệu đồng/người/tháng và lực lượng chuẩn bị sản xuất Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 là 5,9 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2016, tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên của Công ty đã tích cực tham gia hoạt động một số điểm đáng ghi nhận như sau: Công đoàn đã tổ chức thường xuyên các hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động, các hoạt động liên quan đến phong trào văn hóa thể thao. Đoàn thanh niên tổ chức chương trình hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tham gia phát quang bụi rậm, dọn dẹp cảnh quan xung quanh nhà điều hành và khu nhà quản lý vận hành. Tổ chức trồng cây xanh tại khu vực bãi xỉ và khu vực xung quanh nhà máy tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho Công ty. Công Đoàn và Đoàn thanh niên của Công ty cũng tích cực phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Tri ân khách hàng”, tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh có thành tích học tập tốt trong vùng cũng như tổ chức chương trình “Tuần lễ hồng EVN” và chương trình “EVN trao niềm tin, gửi yêu thương” trong tháng 12/2016. Các hoạt động trên nhằm góp phần nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng người dân địa phương cho Công ty nói riêng, Tổng công ty Phát điện 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá