Vietinbank triển khai chương trình Tích điểm chi tiêu

TP - Ngân hàng Công thương (VietinBank) bắt đầu triển khai chương trình Tích điểm thưởng cho chủ thẻ E-Partner với tên gọi ELO-SMART.

Dưới hình thức tích điểm chi tiêu ELO-SMART xác định điểm thưởng dựa trên doanh số chi tiêu, không phụ thuộc vào số lần thanh toán của chủ thẻ. Việc quy đổi điểm thưởng sang tiền mặt cho khách hàng được tính theo chu kỳ.

Tại chu kỳ quy đổi điểm thưởng, mức doanh số chi tiêu chưa đủ để quy đổi ra điểm thưởng sẽ được lưu trên tài khoản để quy đổi ở chu kỳ tiếp theo;Giá trị điểm thưởng trên doanh số mua hàng được tính như sau: 1 ELO  = 10.000 VND giá trị mua hàng; Giá trị tiền thưởng quy đổi tương ứng theo điểm thưởng tính như sau 1 ELO = 60 VND; Sau khi thực hiện mua hàng hóa bằng thẻ, điểm thưởng của khách hàng sẽ được quy đổi thành tiền thưởng và chuyển vào tài khoản thẻ của khách hàng vào cuối mỗi quý.

VietinBank là ngân hàng đầu tiên áp dụng chính sách chăm sóc  cho chủ thẻ ghi nợ trên thị trường thẻ Việt Nam thông qua việc tích điểm chi tiêu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá