VINATABA: Hoàn thành cơ bản Đề án tái cơ cấu

Vừa qua tại Tp.Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con: Công ty Thuốc lá Sài gòn trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Cửu Long, Long An và Bến Tre về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

VINATABA: Hoàn thành cơ bản Đề án tái cơ cấu

Sự kiện này đánh dấu việc Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu đã được phê duyệt…

Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) giai đoạn 2012-2015 và công văn số 633/TTG-ĐMDN ngày 13/05/2015 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án, thời gian qua Tổng công ty đã tích cực triển khai các nội dung trong Đề án Tái cơ cấu theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo tính thận trọng, hiệu quả.

Đến nay, đã hoàn thành 100% việc tái cơ cấu đối với ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng và Công ty Thuốc lá Bắc Sơn chuyển về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long. Các công ty Thuốc lá Đồng Tháp, An Giang, Cửu Long, Bến Tre và Long An về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn. 

Sau gần hai năm triển khai, đề án Tái cơ cấu đã phát huy tính hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2015, Vinataba đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: các chỉ tiêu Doanh thu, Nộp ngân sách, Lợi nhuận đều tăng trưởng 13%, Doanh thu đạt 33.749 tỷ đồng; Nộp ngân sách đạt 8.448 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 1.335 tỷ đồng, đảm bảo đời sống và việc làm cho hơn 13.000 CBCNV với mức thu nhập bình quân là 9,1 triệu đồng/ người/tháng, tăng hơn 9% so với năm trước…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá