VNECO 9 mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Phòng họp lớn, Khách sạn Xanh Nha Trang, số 06, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 10/04/2013.

Nội dung chính:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Thông qua Tờ trình của HĐQT (nội dung cụ thể tại Tờ trình gửi kèm theo Thông báo này.

Tài liệu phục vụ cuộc họp: Quý Cổ đông đã thực hiện lưu ký truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 26/03/2013.

Quý Cổ đông chưa lưu ký có thể nhận tại Phòng Tổng hợp của Công ty - số 6, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Điện thoại: 0583525886 hoặc truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 26/03/2013

Xác nhận dự họp: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Uỷ quyền dự họp (trường hợp uỷ quyền dự họp) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 058.3522394 trước ngày 08/04/2013 (nếu là bản cứng) hoặc về địa chỉ email: sanhqb@gmail.com (nếu file hình ảnh)

Quý Cổ đông cũng có thể uỷ quyền dự họp cho một trong số các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);

Giấy CMND hoặc hộ chiếu;

Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

                                                Nha Trang, ngày 26 tháng 03 năm 2013

                                                           TM. Hội đồng quản trị

                                                                   Chủ tịch

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.

Hỗ trợ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng