WB hỗ trợ BHXH Việt Nam quản lý đầu tư quỹ

TP - Phó TGĐ BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chính thế giới (IFC), diễn ra ngày 13/11.

Theo BHXH Việt Nam, hoạt động đầu tư quỹ BHXH thời gian qua luôn đảm bảo đúng quy định pháp luật, tăng dần tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ. Đặc biệt, số dư đầu tư quỹ và lợi nhuận thu được hàng năm đều tăng, luôn cao hơn tăng trưởng kinh tế và lạm phát.
Với nguyên tắc bảo đảm, an toàn và thu hồi vốn đầu tư lên trên hết, việc đầu tư quỹ BHXH luôn lựa chọn những “kênh” đầu tư an toàn, theo danh mục đã được pháp luật quy định.
Đại diện WB cam kết, đơn vị sẽ hỗ trợ BHXH Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn nữa quản lý và đầu tư quỹ, trên cơ sở kêu gọi hỗ trợ các nguồn lực như kinh phí, con người và tạo dựng các mối quan hệ tài chính...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng