Xây dựng mỏ Hầm lò 1 hoàn thành kế hoạch 9.100m lò đào

Vừa qua, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó TGĐ Tập đoàn và đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn; đại biểu Công đoàn TKV; lãnh đạo Công ty và các đại biểu đại diện các đơn vị trong Công ty...

Giám đốc Công ty Lê Trung Toán đã báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2017
Giám đốc Công ty Lê Trung Toán đã báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2017

Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty Lê Trung Toán đã báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2017 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017. Theo đó, năm 2017, Công ty gặp nhiều khó khăn do địa bàn sản xuất trải rộng, đều ở mức sâu, cuối dự án, công nhân đi lại làm việc mất nhiều thời gian; gương đào lò thường xuyên biến động, chuyển diện sản xuất nhiều...

Song được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn, sự phối hợp của các đơn vị, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể CBCNV trong toàn Công ty đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD của Tập đoàn giao. Kết quả, Công ty đã thực hiện đạt 9.100m lò đào, bằng 100% kế hoạch; trong đó lò XDCB là 2.770m, lò CBSX là 6.330m; doanh thu đạt 410 tỷ đồng, bằng 100,24% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 10,04 triệu đồng/người/tháng...

Kế hoạch năm 2018, Công ty đề ra mục tiêu tiếp tục ổn định sản xuất, hoàn thiện cơ cấu lao động cũng như cơ chế quản lý của Công ty, tập trung điều hành hoàn thành mét lò XDCB tại các dự án trọng điểm...; chủ động tìm kiếm việc làm tại các công trình xây dựng trong và ngoài Tập đoàn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch với tổng số mét lò đào 10.500 m; doanh thu 335,829 tỷ đồng; tiền lương bình quân 10,04 triệu đồng/người/tháng...

Xây dựng mỏ Hầm lò 1 hoàn thành kế hoạch 9.100m lò đào - ảnh 1 Phó TGĐ Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty đã đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó TGĐ Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng đã chia sẻ với những khó khăn của Công ty; đồng thời, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty đã đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn. Về kế hoạch 2018, Phó TGĐ lưu ý chỉ tiêu quan trọng của Xây dựng mỏ Hầm lò 1 là mét lò XDCB và do các chủ đầu tư quyết định, do vậy Công ty cần rà soát lại các dự án, tập trung vào dự án Khe Chàm II-IV, Núi Béo...; chủ động làm việc với các chủ đầu tư, tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thực hiện; tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản lao quản lý, phục vụ đồng thời chuẩn bị và xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sản xuất an toàn, hiệu quả...

Xây dựng mỏ Hầm lò 1 hoàn thành kế hoạch 9.100m lò đào - ảnh 2 Bỏ phiếu tín nhiệm Giám đốc và các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động năm 2018 của Tập đoàn tại hội nghị
Hội nghị đã báo cáo công khai tài chính và sử dụng các quỹ, báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND; bỏ phiếu tín nhiệm Giám đốc và các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động năm 2018 của Tập đoàn...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá