Agribank cho vay 2.279 xã xây dựng nông thôn mới

TP - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới Agribank đã xây dựng kế hoạch hành động để hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cả hệ thống Agribank bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, địa phương về chương trình này .

> Agribank dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 7,6%

Từ năm 2011, Agribank đã triển khai việc cho vay thí điểm ở 11 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới và từ tháng 4/2012 tiến hành cho vay trên diện rộng trong toàn quốc.

Đến nay, Agribank đã mở rộng cho vay lên 2.279 xã xây dựng nông thôn mới, tổng doanh số cho vay từ khi triển khai đến nay là 69.598 tỷ đồng với tổng số khách hàng được vay là 495.849 khách hàng; dư nợ hiện nay là 35.885 tỷ đồng của 410.946 khách hàng. Agribank mở rộng cho vay phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như điện, đường, trường, trạm, vệ sinh môi trường…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thị trường

Mới - Nóng

Khám phá