Chuyển động thị trường 22-11

TP - Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Thủ tướng Chỉnh phủ, đề nghị công nhận TP Nam Định là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Nam Định.

Theo Bộ Xây dựng, TP Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II từ năm 1998, qua 13 năm đầu tư xây dựng và phát triển, đến nay TP này đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

- Hôm qua 21-11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký Quyết định số 2799, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước thay thế Quyết định số 2372 và 2671.

Ông Huệ làm trưởng ban, cùng các phó ban và thành viên thường trực là các Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp, Trần Văn Hiếu, Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Vũ Thị Mai.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng Đề án Tái cấu trúc DNNN, trình Thủ tướng Chính phủ.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thị trường

Mới - Nóng