Hỗ trợ tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên nước”

“Nhằm khuyến khích và phát triển đội ngũ nhà khoa học Việt Nam, những người sẽ đóng góp vào việc nghiên cứu, quản lý và bảo tồn tài nguyên nước ở Việt Nam, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam thực hiện chương trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên nước”.

Theo đó, trong vòng 5 năm từ 2012, hàng năm, chương trình trao mới 20 học bổng dành cho sinh viên ngành môi trường đã hoàn tất năm nhất đại học với trị giá mỗi suất học bổng là 15.000.000 đồng/năm.

Những sinh viên đã được nhận học bổng từ chương trình còn có cơ hội được tiếp tục tài trợ học bổng cho các năm học tiếp theo nếu duy trì được thành tích học tập xuất sắc và vẫn đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

Ngoài ra, chương trình còn tài trợ nghiên cứu về nguồn nước cho các nhà khoa học trẻ với tổng giá trị tài trợ hàng năm là 600.000.000 đồng.

 Sau 03 đợt xét chọn, chương trình đang nhận hồ sơ cho đợt xét chọn thứ tư. Sinh viên & các nhà khoa học trẻ quan tâm, vui lòng truy cập www.vbl.com.vn hoặc liên hệ Chị Bùi Thị Loan tại 08 3 8222755 (#250) hoặc buithi.loan@vbl.com.vn.”

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thị trường

Mới - Nóng

Khám phá