Lạng Sơn: 1.043 tỷ đồng xây dựng khu kinh tế cửa khẩu

TP - Tỉnh Lạng Sơn đã đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam (huyện Văn Lãng), Hữu Nghị (Cao Lộc) và thị trấn Đồng Đăng, khu nghỉ mát Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) cùng một số dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với tổng vốn đầu tư là 1.043 tỷ đồng.

Nhờ đó khu kinh tế cửa khẩu đã có kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, gắn kết với thành phố Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng thành vùng kinh tế động lực của tỉnh thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Trong 170 dự án hiện đang thực hiện tại cửa khẩu, phần nhiều hoạt động trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và văn hóa xã hội.    

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thị trường

Mới - Nóng

Khám phá