MB ra mắt sản phẩm Tiết kiệm như ý

TP - Ngân hàng Quân đội (MB) vừa cho ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm như ý”.

> MB phục vụ Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1
> Đẩy mạnh đầu tư để chống thiếu điện

Khi sử dụng sản phẩm này, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn mức lãi suất tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn và lãi suất được thả nổi theo thị trường và cập nhật vào đầu mỗi kỳ trả lãi. Mặt khác, lãi suất cho sản phẩm này cũng được lũy tiến theo mức tiền gửi tương ứng với từng kỳ hạn gửi.

Đặc biệt, với sản phẩm “Tiết kiệm như ý” khách hàng được sử dụng vốn trước hạn với việc được rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ gốc sau tối thiểu một định kỳ trả lãi, phần gốc còn lại vẫn hưởng lãi suất có kỳ hạn, phần gốc rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn..

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thị trường

Mới - Nóng

Khám phá